Close
title
f
 
ข่าวสารทางหลวง
title
นายวุฒิชัย อภิวัฒนกุลชัย ผู้จัดการมูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง ได้มอบศาลาที่พักผู้โดยสารรถประจำทาง จำนวน 4 หลัง

วันอาทิตย์ ที่ 10 พฤศจิกายน 2562 เวลา 10.00 น. นายวุฒิชัย อภิวัฒนกุลชัย ผู้จัดการมูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง ได้มอบศาลาที่พักผู้โดยสารรถประจำทาง จำนวน 4 หลัง ณ บริเวณแยกหน้าค่ายจิรประวัติ จำนวน 2 หลัง ,หน้าโรงเรียนสวนกุหลาบ (จิรประวัติ) จำนวน 1 หลัง และบริเวณหน้าโรงเรียนวัดศรีประชาสรรค์ จำนวน 1 หลัง โดยมี นายอนุสรณ์ ศรีวงษ์ญาติดี ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงนครสวรรค์ที่ 1 เป็นผู้รับมอบ เพื่อให้เป็นที่พักของ นักเรียน นักศึกษา และประชาชนผู้ที่มีความจำเป็นต้องใช้บริการรถโดยสารประจำทาง และนายปราการ วิบูลย์วัฒนกิจ ประธานมูลนิธิปากน้ำโพประชานุเคราะห์ ได้มอบถุงยังชีพให้กับเจ้าหน้าที่แขวงทางหลวงนครสวรรค์ที่ 1 จำนวน 40 ชุด เพื่อเป็นขวัญ และกำลังใจแก่เจ้าหน้าที่แขวงทางหลวงนครสวรรค์ที่ 1