f
title
แขวงทางหลวงนครสวรรค์ที่ 1
Nakhonsawan 1 Highway District
วิสัยทัศน์ : พัฒนางานบำรุงทางให้สะดวกและปลอดภัย ตอบสนองผู้ใช้บริการ
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
1 ประกาศผลผู้ชนะชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก ประจำไตรมาสที 1 เดือน ตุลาคม-ธันวาคม 2565 19/01/2566 437/60/66/18 รายไตรมาส 1/66 แขวงทางหลวงนครสวรรค์ที่ 1
2 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก (ไตรมาสที่4) 31/10/2565 ประกาศรายไตรมาสที่4 แขวงทางหลวงนครสวรรค์ที่ 1
3 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำไตรมาสที่ 3 20/07/2565 รายไตรมาสที่ 3 แขวงทางหลวงนครสวรรค์ที่ 1
4 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก (รายไตรมาส) 05/04/2565 437/ไตรมาส2 แขวงทางหลวงนครสวรรค์ที่ 1
5 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก (รายไตรมาส) 01/10/2564 437/ไตรมาส1 แขวงทางหลวงนครสวรรค์ที่ 1
6 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง 01/04/2564 437/ไตรมาส4 แขวงทางหลวงนครสวรรค์ที่ 1
7 งานจ้างเหมาทำการ รหัสงาน 31430 งานซ่อมไฟฟ้าแสงสว่าง และไฟสัญญาณจราจร (ซ่อมไฟสัญญาณจราจร) สายทางหลวงหมายเลข 3005 ตอนควบคุม 0100 ตอน นครสวรรค์-โกรกพระ ตอน2 ที่ กม.14+54 (โกรกพระ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10/04/2563 นว.1/23/2563 แขวงทางหลวงนครสวรรค์ที่ 1
แสดง 1 ถึง 7 จาก 7 รายการ