f
title
แขวงทางหลวงนครสวรรค์ที่ 1
Nakhonsawan 1 Highway District
วิสัยทัศน์ : พัฒนางานบำรุงทางให้สะดวกและปลอดภัย ตอบสนองผู้ใช้บริการ
ข้อมูลข่าว
ค้นหา
ลำดับ วันที่ ภาพหน้าปก หัวข้อข่าว
1 07/02/2567 ประกาศแขวงทางหลวงนครสวรรค์ที่ 1
2 20/04/2566 ประกาศแขวงทางหลวงนครสวรรค์ที่ 1 การประชุมการมีส่วนร่วมของประชาชน วันที่ 26 เมษายน 2566
3 13/02/2566 ข่าวประชาสัมพันธ์
4 20/10/2565 โดยโครงการวิจัยและพัฒนางานทาง จะดำเนินการปิดการจราจร บนทางหลวงหมายเลข 117 ตอนนครสวรรค์ – หนองเต่า ระหว่าง กม.14+000 – 14+700 ระหว่างวันที่ 19 ตุลาคม 2565 - 27 ตุลาคม 2565
5 08/09/2565 ประกาศแขวงทางหลวงนครสวรรค์ที่ 1 การประชุมการมีส่วนร่วมของประชาชน วันที่ 14 กันยายน 2565
6 08/09/2565 ประกาศแขวงทางหลวงนครสวรรค์ที่ 1 การประชุมการมีส่วนร่วมของประชาชน วันที่ 13 กันยายน 2565
7 16/08/2565 ประกาศแขวงทางหลวงนครสวรรค์ที่ 1 การประชุมการมีส่วนร่วมของประชาชน วันที่ 6 กันยายน 2565
8 16/08/2565 ประกาศแขวงทางหลวงนครสวรรค์ที่ 1 การประชุมการมีส่วนร่วมของประชาชน วันที่ 6 กันยายน 2565
9 16/08/2565 ประกาศแขวงทางหลวงนครสวรรค์ที่ 1 การประชุมการมีส่วนร่วมของประชาชน วันที่ 22 สิงหาคม 2565
10 02/02/2565 ประกาศแขวงทางหลวงนครสวรรค์ที่ 1 การประชุมการมีส่วนร่วมของประชาชน วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2565
11 02/02/2565 ประกาศแขวงทางหลวงนครสวรรค์ที่ 1 การประชุมการมีส่วนร่วมของประชาชน วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2565
12 26/01/2565 ประกาศแขวงทางหลวงนครสวรรค์ที่ 1 การประชุมการมีส่วนร่วมของประชาชน วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2565
13 26/01/2565 ประกาศแขวงทางหลวงนครสวรรค์ที่ 1 การประชุมการมีส่วนร่วมของประชาชน วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2565
14 02/09/2564 ประกาศแขวงทางหลวงนครสวรรค์ที่ 1 การประชุมการมีส่วนร่วมของประชาชน วันที่ 8 กันยายน 2564
15 13/08/2564 ข่าวประชาสัมพันธ์ เนื่องจาก แขวงทางหลวงนครสวรรค์ที่ 1 กรมทางหลวง จะดำเนินการปรับปรุงกายภาพทางถนน ติดตั้งป้ายจราจรจำกัดความเร็ว (Drop Speed) บนทางหลวงหมายเลข 1 (ถนนพหลโยธิน) ตอนหางน้ำหนองแขม - บ้านหว้า - เวียงดอย ระหว่าง กม.306+640 ถึง กม.330+600