f
title
แขวงทางหลวงนครสวรรค์ที่ 1
Nakhonsawan 1 Highway District
วิสัยทัศน์ : พัฒนางานบำรุงทางให้สะดวกและปลอดภัย ตอบสนองผู้ใช้บริการ
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
1 งานจ้างเหมาทำการ รหัสงาน 33300 กิจกรรมยกระดับมาตรฐานการป้องกันอันตรายข้างทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 117 ตอนควบคุม 0102 ตอน หนองเต่า - คลองพลังด้านใต้ ตอน 1 ระหว่าง กม. 22 + 000 - กม. 27 + 000 ผลผลิต 1 แห่ง (ปริมาณงาน 9,088 เมตร) โดยวิธีคัดเลือก 17/02/2565 นว.1/26/2565 แขวงทางหลวงนครสวรรค์ที่ 1
แสดง 1 ถึง 1 จาก 1 รายการ