f
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง รายโครงการ
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ หน่วยงาน เรื่อง วันที่ประกาศ งบประมาณ
โครงการ (บาท)
สถานะโครงการ ประกาศ
ที่เกี่ยว
ข้อง
1 แขวงทางหลวงนครสวรรค์ที่ 1 งานจ้างเหมาทำการ รหัสงาน 31100 งานเครื่องหมายจราจรบนผิวทาง ทางหลวงหมายเลข 1 ตอนควบคุม 0801 ตอน หางน้ำหนองแขม - บ้านหว้า ตอน 1 ระหว่าง กม.305 + 578 - กม.329 + 576 เป็นตอน ๆ ปริมาณงาน 1 แห่ง (4,987 ตร.ม.) 30/04/2563 1,920,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
2 แขวงทางหลวงนครสวรรค์ที่ 1 งานจ้างเหมาทำการ รหัสงาน 31410 งานติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข 1 ตอนควบคุม 0803 ตอน วังไผ่ - โนนปอแดง ตอน 1 ระหว่าง กม. 346 + 576 - กม. 347 + 300 ปริมาณงาน 1 แห่ง (43 ต้น) 05/05/2563 1,809,500.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
3 แขวงทางหลวงนครสวรรค์ที่ 1 งานจ้างเหมาทำการ รหัสงาน 31430 งานซ่อมไฟฟ้าแสงสว่าง และไฟสัญญาณจราจร (ซ่อมไฟสัญญาณจราจร) สายทางหลวงหมายเลข 3005 ตอนควบคุม 0100 ตอน นครสวรรค์-โกรกพระ ตอน2 ที่ กม.14+54 (โกรกพระ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28/04/2563 499,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
4 แขวงทางหลวงนครสวรรค์ที่ 1 งานจ้างเหมาทำการ โครงการปรับปรุงความปลอดภัยบริเวณหน้าโรงเรียน ทางหลวงหมายเลข 1072 ตอนควบคุม 0102 ตอน ลาดยาว-เขาชนกัน ตอน 1 ที่ กม.34+800 ปริมาณงาน 1 แห่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30/03/2563 499,500.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
5 แขวงทางหลวงนครสวรรค์ที่ 1 งานจ้างเหมาทำการ รหัสงาน 33500 โครงการปรับปรุงความปลอดภัยบริเวณหน้าโรงเรียน ทางหลวงหมายเลข 3319 ตอนควบคุม 0102 ตอน เนินกว้าว-บันไดสามขั้น ที่ กม.12+922 ปริมาณ 1แห่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28/04/2563 499,500.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
6 แขวงทางหลวงนครสวรรค์ที่ 1 งานจ้างเหมาทำการ รหัสงาน 33200 กิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพป้ายและเครื่องหมายจราจรรองรับทางหลวงอาเซียน ทางหลวงหมายเลข 3523 ตอนควบคุม 0100 ตอน ทางเข้านครสวรรค์ กม.0+000-กม.1+201 ปริมาณงาน 1 แห่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 09/04/2563 495,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
7 แขวงทางหลวงนครสวรรค์ที่ 1 งานจ้างเหมาทำการ รหัสงาน 33500 โครงการปรับปรุงความปลอดภัยบริเวณหน้าโรงเรียน ทางหลวงหมายเลข 1182 ตอนควบคุม 0102 ตอน หาดเสลา-บรรพตพิสัย ตอน 3 ที่ กม.24+500 ปริมาณงาน 1 แห่ง โดยวิธีเฉพาะเฉาะเจาะจง 16/04/2563 460,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
8 แขวงทางหลวงนครสวรรค์ที่ 1 งานจ้างเหมาทำการ รหัสงาน 25800 งานปรับปรุงภูมิทัศน์และสถาปัตยกรรมทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 1 ตอนควบคุม 0803 ตอน วังไผ่ - โนนปอแดง ที่ กม. 377 + 342 (หมวดทางหลวงบ้านแดน) ปริมาณงาน 1 แห่ง 07/05/2563 6,000,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
9 แขวงทางหลวงนครสวรรค์ที่ 1 งานจ้างเหมาทำการ รหัสงาน 25800 งานปรับปรุงภูมิทัศน์และสถาปัตยกรรมทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 1 ตอนควบคุม 0802 ตอน บ้านหว้า - แยกเวียงดอย ที่ กม. 331 + 300 (หมวดทางหลวงนครสวรรค์ที่ 1) ปริมาณงาน 1 แห่ง 15/05/2563 8,000,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
10 แขวงทางหลวงนครสวรรค์ที่ 1 งานจ้างเหมาทำการ โครงการปรับปรุงความปลอดภัยบริเวณหน้าโรงเรียน ทางหลวงหมายเลข 3504 ตอนควบคุม 0200 ตอน ห้วยน้ำดัง-เขาชนกัน ตอน 1 ที่ กม.25+700 ปริมาณงาน 1 แห่ง 30/03/2563 460,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
11 แขวงทางหลวงนครสวรรค์ที่ 1 งานจ้างเหมาทำการ โครงการปรับปรุงความปลอดภัยบริเวณหน้าโรงเรียน ทางหลวงหมายเลข 3504 ตอน ห้วยน้ำดัง-เขาชนกัน ตอน 2 ที่ กม.30+300 ปริมาณงาน 1 แห่ง 30/03/2563 460,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
12 แขวงทางหลวงนครสวรรค์ที่ 1 งานจ้างเหมาทำการ โครงการปรับปรุงความปลอดภัยบริเวณหน้าโรงเรียน ทางหลวงหมายเลข 3504 ตอนควบคุม 0200 ตอน ห้วยน้ำดัง-เขาชนกัน ตอน 1 ที่ กม.25+700 ปริมาณงาน 1 แห่ง 30/03/2563 460,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
13 แขวงทางหลวงนครสวรรค์ที่ 1 งานจ้างเหมาทำการ โครงการปรับปรุงความปลอดภัยบริเวณหน้าโรงเรียน ทางหลวงหมายเลข 1072 ตอนควบคุม 0102 ตอน ลาดยาว - เขาชนกัน ตอน 1 ที่ กม.34 + 800 ปริมาณงาน 1 แห่ง 30/03/2563 499,500.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
14 แขวงทางหลวงนครสวรรค์ที่ 1 งานจ้างเหมาทำการ โครงการปรับปรุงความปลอดภัยบริเวณหน้าโรงเรียน ทางหลวงหมายเลข 1073 ตอนควบคุม 0100 ตอน หนองสังข์ - คลองชะแวด ตอน 1 ที่ กม.5+120 ปริมาณงาน 1 แห่ง 30/03/2563 499,500.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
15 แขวงทางหลวงนครสวรรค์ที่ 1 งานจ้างเหมาทำการ โครงการปรับปรุงความปลอดภัยบริเวณหน้าโรงเรียน ทางหลวงหมายเลข 1073 ตอนควบคุม 0100 ตอน หนองสังข์-คลองชะแวด ตอน 2 ที่ กม.13 + 150 ปริมาณงาน 1 แห่ง 30/03/2563 499,500.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
แสดง 1 ถึง 15 จาก 108 รายการ