f
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ลงประกาศ วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
1 งานจ้างเหมาทำการ งานปรับระดับผิวทาง ทางหลวงหมายเลข 1 ตอนควบคุม 0801 ตอน หางน้ำหนองแขม - บ้านหว้า ระหว่าง กม. 321 + 000 - กม. 323 + 600 (ขาขึ้น) เป็นตอน ๆ ปริมาณงาน 2.578 กม. 23/07/2562 22/07/2562 นว.1/49/2562 แขวงทางหลวงนครสวรรค์ที่ 1
2 งานจ้างเหมาทำการ งานปรับระดับผิวทาง ทางหลวงหมายเลข 1 ตอนควบคุม 0802 ตอน บ้านหว้า - แยกเวียงดอย ระหว่าง กม. 331 + 000 - กม. 333 + 000 (ขาขึ้น) เป็นตอน ๆ ปริมาณงาน 1.645 กม. 23/07/2562 23/07/2562 นว.1/50/2562 แขวงทางหลวงนครสวรรค์ที่ 1
3 งานจ้างเหมาทำการ งานติดตั้งราวกันอันตรายและไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข 1072 ตอนควบคุม 0101 ตอน หนองเบน - ลาดยาว ระหว่าง กม. 15 + 000 - กม. 21 + 000 เป็นตอน ๆ ปริมาณงาน 1 แห่ง 20/03/2562 20/03/2562 นว.1/2/2562 (จว.) แขวงทางหลวงนครสวรรค์ที่ 1
4 การจ้างค่าปรับปรุงงานอำนวยความปลอดภัยแขวงทางหลวงนครสวรรค์ที่ 1 เพื่องานจ้างเหมาผลิตพร้อมติดตั้งอุปกรณ์เสาหลักนำทางยางพารา จำนวน 1208 ต้น 16/01/2562 16/01/2562 นว.1/35/2562 แขวงทางหลวงนครสวรรค์ที่ 1
5 โครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค ทาหลวงหมายเลข 1 ตอนควบคุม 0804 ตอน วังไผ่ - โนนปอแดง ตอน 1 ระหว่าง กม.373 + 000 - กม.375 + 000 (ขาล่อง) เป็นตอนๆ ปริมาณงาน 0.897 กม. 13/12/2561 12/12/2561 นว.1/33/2562 แขวงทางหลวงนครสวรรค์ที่ 1
6 งานจ้างเหมาทำการ งานบูรณะทางผิวแอสฟัลท์ ทางหลวงหมายเลข 3504 ตอนควบคุม 0200 ตอน ห้วยน้ำดัง - เขาชนกัน ระหว่าง กม.36 + 000 - กม.39 + 400 เป็นตอนๆ ปริมาณงาน 18,100 ตร.ม. 07/12/2561 07/12/2561 นว.1/32/2562 แขวงทางหลวงนครสวรรค์ที่ 1
7 โครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค ทางหลวงหมายเลข 1 ตอนควบคุม 0801 หางน้ำหนองแขม - บ้านหว้า ระหว่าง กม.321 + 000 - กม.323 + 000 (ขาล่อง) เป็นตอนๆ ปริมาณงาน 1.599 กม. 07/12/2561 07/12/2561 นว.1/34/2562 แขวงทางหลวงนครสวรรค์ที่ 1
8 งานก่อสร้าง สถานีหน่วยบริการตำรวจทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 117 ตอนควบคุม 0100 ตอน นครสวรรค์ - คลองพลังด้านใต้ ที่ กม.16 + 915 ด้านขวาทาง ปริมาณงาน 1 หลัง 07/12/2561 07/12/2561 นว.1/29/2562 แขวงทางหลวงนครสวรรค์ที่ 1
9 โครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค ทางหลวงหมายเลข 117 ตอนควบคุม 0100 ตอน นครสวรรค์ - คลองพลังด้านใต้ ตอน 1 ระหว่าง กม.8 + 000 - กม. 12 + 000 (ขาล่อง) เป็นตอนๆ ปริมาณงาน 1.000 กม. 07/12/2561 07/12/2561 นว.1/30/2562 แขวงทางหลวงนครสวรรค์ที่ 1
10 งานบูรณะทางผิวแอสฟัลท์ ทางหลวงหมายนเลข 1 ตอน ควบคุม 0804 ตอน วังไผ - โนนปอแดง ตอน 2 ระหว่าง กม.380 + 000 - กม.382 + 500 (ขาล่อง) เป็นตอนๆ ปริมาณงาน 0.888 กม. 07/12/2561 07/12/2561 นว.1/31/2562 แขวงทางหลวงนครสวรรค์ที่ 1
แสดง 1 ถึง 10 จาก 10 รายการ