f
ข้อมูลข่าว
ค้นหา
ลำดับ วันที่ ภาพหน้าปก หัวข้อข่าว
1 10/11/2562 นายวุฒิชัย อภิวัฒนกุลชัย ผู้จัดการมูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง ได้มอบศาลาที่พักผู้โดยสารรถประจำทาง จำนวน 4 หลัง
2 28/10/2562 ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านการสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว(ตามวุฒิการศึกษา)
3 25/10/2562 กิจกรรมเก็บกวาด ทำความสะอาดเกาะกลางและสองข้างทางหลวง ในโครงการ “ทางหลวงพัฒนา จิตอาสาร่วมใจ”
4 23/10/2562 พิธีทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งและพิธีวางพวงมาลา เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
5 23/10/2562 กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาปรับภูมิทัศน์ ทำความสะอาดบริเวณเส้นทางรถไฟ
6 21/10/2562 "ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเข้ารับการสอบคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว(ตามวุฒิการศึกษา)"
7 13/10/2562 พิธีจุดเทียนเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
8 13/10/2562 พิธีทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งและพิธีวางพวงมาลา เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ณ ศาลากลางจังหวัดนครสวรรค์
9 01/10/2562 ประกาศแขวงทางหลวงนครสวรรค์ที่ 1 เรื่องรับสมัครคคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว(ตามวุฒิการศึกษา)
10 21/09/2562 นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงาน ณ จุดตรวจเข้มข้นรถโดยสารสาธารณะ Checking Point
11 12/09/2562 นายณัฐ จับใจ ผู้ตรวจราชการกระทรวงคมนาคม เป็นประธานการประชุม เพื่อติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานตามแผนงาน/โครงการจากหน่วยงานในสังกัดกระทรวงคมนาคม
12 04/09/2562 ประชุม Teleconference เพื่อติดตามสถานการณ์อุทกภัย ความเสียหาย และการดำเนินงานของหน่วยงานในพื้นที่
13 30/08/2562 ประชุมหารือ “ เรื่อง กำหนดพื้นที่ผ่อนผันและพื้นที่ห้ามจำหน่ายสินค้าในที่ทางสาธารณะ “
14 28/08/2562 ประชุมชี้แจงข้อเท็จจริงขั้นตอนการเวนคืนค่าต้นไม้และสิ่งปลูกสร้างของประชาชนที่ถูกเวนคืนที่ดิน เพื่อก่อสร้างทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 122
15 12/08/2562 พิธีถวายเครื่องราชสักการะ (พานพุ่มทอง-พานพุ่มเงิน)และพิธีจุดเทียนชัยถวายพระพรชัยมงคล