f
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ลงประกาศ วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
1 ขายทอดตลาดรถยนต์วิทยุตรวจการณ์ จำนวน 1คัน 20/09/2562 18/09/2562 437/พ.4/12/2562 แขวงทางหลวงนครสวรรค์ที่ 1
2 ขายทอดตลาดเครื่องจักรกล/ยานพาหนะ (งานเงินทุนหมุนเวียน) จำนวน 1 รายการ 20/09/2562 17/09/2562 437/พ.4/11/2562 แขวงทางหลวงนครสวรรค์ที่ 1
3 ขายทอดตลาดเครื่องจักรกล/ยานพาหนะ (งานเงินทุนหมุนเวียน) จำนวน 18 รายการ 26/08/2562 21/08/2562 437/พ.4/10/2562 แขวงทางหลวงนครสวรรค์ที่ 1
4 ขายทอดตลาดเครื่องจักรกล/ยานพาหนะ (งานเงินทุนหมุนเวียน) (ครั้งที่ 4) จำนวน 1 รายการ 21/08/2562 20/08/2562 437/พ.4/9/2562 แขวงทางหลวงนครสวรรค์ที่ 1
5 ขายทอดตลาดเครื่องกล/ยานพาหนะ (งานเงินทุนหมุนเวียน) (ครั้งที่ 3 ) จำนวน 1 รายการ 20/06/2562 20/06/2562 437/พ.4/8/2562 แขวงทางหลวงนครสวรรค์ที่ 1
6 ขายทอดตลาดครุภัณฑ์ชำรุด จำนวน 61 รายการ 19/06/2562 18/06/2562 437/พ.3/7/2562 แขวงทางหลวงนครสวรรค์ที่ 1
7 ขายทอดตลาด เครื่องจักรกล/ยานพาหนะ (งานเงินทุนหมุนเวียน) (ครั้งที่ 3) จำนวน 17 รายการ 12/06/2562 12/06/2562 437/พ.4/6/2562 แขวงทางหลวงนครสวรรค์ที่ 1
แสดง 1 ถึง 7 จาก 7 รายการ