f
title
แขวงทางหลวงนครสวรรค์ที่ 1
Nakhonsawan 1 Highway District
วิสัยทัศน์ : พัฒนางานบำรุงทางให้สะดวกและปลอดภัย ตอบสนองผู้ใช้บริการ
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
1 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 4 รายการ 16/11/2565 437/60/66/83 แขวงทางหลวงนครสวรรค์ที่ 1
2 ซื้อวัสดุจราจร จำนวน 4 รายการ 14/11/2565 437/60/66/67 แขวงทางหลวงนครสวรรค์ที่ 1
3 ซื้อวัสดุจราจร จำนวน 6 รายการ 13/11/2565 437/60/66/53 แขวงทางหลวงนครสวรรค์ที่ 1
4 ซื้อวัสดุจราจร จำนวน 7 รายการ 12/11/2565 437/60/66/52 แขวงทางหลวงนครสวรรค์ที่ 1
5 งานจ้างเหมาทำการ รหัสงาน 33300 กิจกรรมยกระดับมาตรฐานการป้องกันอันตรายข้างทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 225 ตอนควบคุม 0100 ตอน แยกบึงบอระเพ็ด - เกรียงไกรกลาง ระหว่าง กม.1 + 000 - กม.10 + 000 ปริมาณงาน 1 แห่ง (1,068 ม.) 10/11/2565 437/พ.1/e15/2566 แขวงทางหลวงนครสวรรค์ที่ 1
6 ขายทอดตลาดรถยนต์วิทยุตรวจการณ์ จำนวน 1 คัน 11/10/2565 437/พ.4/3/2565 แขวงทางหลวงนครสวรรค์ที่ 1
7 งานจ้างเหมาทำการ โครงการวิจัยและพัฒนางานทาง ทางหลวงหมายเลข ๑๑๗ ตอน นครสวรรค์ - หนองเต่า ระหว่าง กม. ๑๔ + ๐๐๐ - กม. ๑๕ + ๐๐๐ (LT) เป็นตอน ๆ ปริมาณงาน 1 แห่ง 25/08/2565 437/พ.1/e5/2565 แขวงทางหลวงนครสวรรค์ที่ 1
8 งานจ้างเหมาทำการ รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็นเพื่อฟื้นฟูโครงสร้างพื้นฐานที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัยและภัยพิบัติให้กลับคืนสู่สภาพเดิม ทางหลวงหมายเลข 1072 ตอน หนองเบน - ลาดยาว ระหว่าง กม. 7 + 200 - กม. 7 + 250 04/08/2565 437/พ.1/e4/2565 แขวงทางหลวงนครสวรรค์ที่ 1
9 จ้างเหมาติดตั้งไฟกระพริบโซล่าเซลล์ 27/06/2565 437/-/65/380 แขวงทางหลวงนครสวรรค์ที่ 1
10 ขายทอดตลาด เครื่องจักรกล/ยานพาหนะ รถยนต์วิทยุตรวจการณ์ จำนวน 2 คัน 24/02/2565 437/พ.4/2/2565 แขวงทางหลวงนครสวรรค์ที่ 1
11 งานจ้างเหมาทำการ รหัสงาน 25200 งานขยายทางจราจร ทางหลวงหมายเลข 1072 ตอนควบคุม 0102 ตอน ลาดยาว - เขาชนกัน ระหว่าง กม. 47 + 570 - กม. 49 + 600 ปริมาณงาน 1 แห่ง (24,360 ตร.ม.) 22/12/2564 437/พ.1/e1/2565 แขวงทางหลวงนครสวรรค์ที่ 1
12 ขายทอดตลาด รถบรรทุกขนาดไม่เกิน 1 ตัน ยี่ห้อ ISUZU รุ่น TFR86HSM2AG (D-MAX SPARK) หมายเลขกรม 44-8751-08-9 จำนวน 1 รายการ 28/10/2564 437/พ.4/1/2565 แขวงทางหลวงนครสวรรค์ที่ 1
13 ขายทอดตลาดเครื่องจักรกล/ยานพาหนะ จำนวน 51 รายการ 21/09/2564 437/พ.4/3/2564 แขวงทางหลวงนครสวรรค์ที่ 1
14 ซื้อวัสดุไฟฟ้า 26/08/2564 437/46/64/467 แขวงทางหลวงนครสวรรค์ที่ 1
15 ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 17 รายการ 23/08/2564 437/45/64/465 แขวงทางหลวงนครสวรรค์ที่ 1
แสดง 1 ถึง 15 จาก 37 รายการ