f
title
แขวงทางหลวงนครสวรรค์ที่ 1
Nakhonsawan 1 Highway District
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
1 งานจ้างเหมาทำการ งานอำนวยความปลอดภัยและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน รหัสงาน 31700 งานสะพานลอยคนเดินข้ามหรือทางลอด ทางหลวงหมายเลข 1 ตอนควบคุม 0803 ตอน แยกเวียงดอย - วังไผ่ ตอน 4 ระหว่าง กม.344 + 176 - กม.344 + 177 ปริมาณงาน 1 แห่ง 18/03/2564 437/พ.1/ e31/2564 แขวงทางหลวงนครสวรรค์ที่ 1
2 ขายทอดตลาดเครื่องจักรกล/ยานพาหนะ (งานเงินทุนหมุนเวียน) จำนวน 17 รายการ 08/12/2563 437/พ.4/1/2564 แขวงทางหลวงนครสวรรค์ที่ 1
3 งานจ้างเหมาทำการ งานอำนวยความปลอดภัยและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน รหัสงาน 31700 งานสะพานลอยคนเดินข้ามหรือทางลอด ทางหลวงหมายเลข 1 ตอนควบคุม 0803 ตอน แยกเวียงดอย - วังไผ่ ตอน 4 ระหว่าง กม.344 + 176 - กม.344 + 177 ปริมาณงาน 1 แห่ง 15/12/2563 437/พ.1/ e29/2564 แขวงทางหลวงนครสวรรค์ที่ 1
4 ขายทอดตลาดเครื่องจักรยานพาหนะ (งานเงินทุนหมุนเวียน) จำนวน 3 รายการ 22/09/2563 437/พ.4/4/2563 แขวงทางหลวงนครสวรรค์ที่ 1
5 ขายทอดตลาดครุภัณฑ์ชำรุด 37 รายการ 11/08/2563 437/พ.3/3/2563 แขวงทางหลวงนครสวรรค์ที่ 1
6 งานจ้างเหมาทำการ รหัสงาน 25800 งานปรับปรุงภูมิทัศน์และสถาปัตยกรรมทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 1 ตอนควบคุม 0803 ตอน วังไผ่ - โนนปอแดง ที่ กม. 377 + 342 (หมวดทางหลวงบ้านแดน) ปริมาณงาน 1 แห่ง 09/04/2563 437/พ.1/e17/2563 แขวงทางหลวงนครสวรรค์ที่ 1
7 งานจ้างเหมาทำการ รหัสงาน 25800 งานปรับปรุงภูมิทัศน์และสถาปัตยกรรมทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 1 ตอนควบคุม 0802 ตอน บ้านหว้า - แยกเวียงดอย ที่ กม. 331 + 300 (หมวดทางหลวงนครสวรรค์ที่ 1) ปริมาณงาน 1 แห่ง 09/04/2563 437/พ.1/e 16/2563 แขวงทางหลวงนครสวรรค์ที่ 1
8 งานจ้างเหมาทำการ รหัสงาน 31410 งานติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข 1 ตอนควบคุม 0803 ตอน วังไผ่ - โนนปอแดง ตอน 1 ระหว่าง กม. 346 + 576 - กม. 347 + 300 ปริมาณงาน 1 แห่ง (43 ต้น) 30/03/2563 437/พ.1/e 5/2563 แขวงทางหลวงนครสวรรค์ที่ 1
9 งานจ้างเหมาทำการ รหัสงาน 31100 งานเครื่องหมายจราจรบนผิวทาง ทางหลวงหมายเลข 1 ตอนควบคุม 0801 ตอน หางน้ำหนองแขม - บ้านหว้า ตอน 1 ระหว่าง กม.305 + 578 - กม.329 + 576 เป็นตอน ๆ ปริมาณงาน 1 แห่ง (4,987 ตร.ม.) 30/03/2563 437/พ.1/e 9/2563 แขวงทางหลวงนครสวรรค์ที่ 1
10 ขายทอดตลาดรถยนต์วิทยุตรวจการณ์ (ครั้งที่ 3) จำนวน 2 คัน 05/03/2563 437/พ.2/2/63 แขวงทางหลวงนครสวรรค์ที่ 1
11 ขายทอดตลาด เครื่องจักรกล/ยานพาหนะ รถยนต์วิทยุตรวจการณ์ (ครั้งที่ 2) จำนวน 2 คัน 12/12/2562 437/พ.4/1/2563 แขวงทางหลวงนครสวรรค์ที่ 1
12 ขายทอดตลาดรถยนต์วิทยุตรวจการณ์ จำนวน 1คัน 18/09/2562 437/พ.4/12/2562 แขวงทางหลวงนครสวรรค์ที่ 1
13 ขายทอดตลาดเครื่องจักรกล/ยานพาหนะ (งานเงินทุนหมุนเวียน) จำนวน 1 รายการ 17/09/2562 437/พ.4/11/2562 แขวงทางหลวงนครสวรรค์ที่ 1
14 ขายทอดตลาดเครื่องจักรกล/ยานพาหนะ (งานเงินทุนหมุนเวียน) จำนวน 18 รายการ 21/08/2562 437/พ.4/10/2562 แขวงทางหลวงนครสวรรค์ที่ 1
15 ขายทอดตลาดเครื่องจักรกล/ยานพาหนะ (งานเงินทุนหมุนเวียน) (ครั้งที่ 4) จำนวน 1 รายการ 20/08/2562 437/พ.4/9/2562 แขวงทางหลวงนครสวรรค์ที่ 1
แสดง 1 ถึง 15 จาก 18 รายการ