f
title
แขวงทางหลวงนครสวรรค์ที่ 1
Nakhonsawan 1 Highway District
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
1 ขายทอดตลาด รถบรรทุกขนาดไม่เกิน 1 ตัน ยี่ห้อ ISUZU รุ่น TFR86HSM2AG (D-MAX SPARK) หมายเลขกรม 44-8751-08-9 จำนวน 1 รายการ 28/10/2564 437/พ.4/1/2565 แขวงทางหลวงนครสวรรค์ที่ 1
2 ขายทอดตลาดเครื่องจักรกล/ยานพาหนะ จำนวน 51 รายการ 21/09/2564 437/พ.4/3/2564 แขวงทางหลวงนครสวรรค์ที่ 1
3 ซื้อวัสดุไฟฟ้า 26/08/2564 437/46/64/467 แขวงทางหลวงนครสวรรค์ที่ 1
4 ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 17 รายการ 23/08/2564 437/45/64/465 แขวงทางหลวงนครสวรรค์ที่ 1
5 ซื้อวัสดุสำนักงาน 19/08/2564 437/40/64/461 แขวงทางหลวงนครสวรรค์ที่ 1
6 ขายทอดตลาดรถยนต์วิทยุตรวจการณ์ จำนวน 3 คัน 14/07/2564 437/พ.4/2/2564 แขวงทางหลวงนครสวรรค์ที่ 1
7 งานจ้างเหมาทำการ งานอำนวยความปลอดภัยและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน รหัสงาน 31700 งานสะพานลอยคนเดินข้ามหรือทางลอด ทางหลวงหมายเลข 1 ตอนควบคุม 0803 ตอน แยกเวียงดอย - วังไผ่ ตอน 4 ระหว่าง กม.344 + 176 - กม.344 + 177 ปริมาณงาน 1 แห่ง 18/03/2564 437/พ.1/ e31/2564 แขวงทางหลวงนครสวรรค์ที่ 1
8 ขายทอดตลาดเครื่องจักรกล/ยานพาหนะ (งานเงินทุนหมุนเวียน) จำนวน 17 รายการ 08/12/2563 437/พ.4/1/2564 แขวงทางหลวงนครสวรรค์ที่ 1
9 งานจ้างเหมาทำการ งานอำนวยความปลอดภัยและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน รหัสงาน 31700 งานสะพานลอยคนเดินข้ามหรือทางลอด ทางหลวงหมายเลข 1 ตอนควบคุม 0803 ตอน แยกเวียงดอย - วังไผ่ ตอน 4 ระหว่าง กม.344 + 176 - กม.344 + 177 ปริมาณงาน 1 แห่ง 15/12/2563 437/พ.1/ e29/2564 แขวงทางหลวงนครสวรรค์ที่ 1
10 ขายทอดตลาดเครื่องจักรยานพาหนะ (งานเงินทุนหมุนเวียน) จำนวน 3 รายการ 22/09/2563 437/พ.4/4/2563 แขวงทางหลวงนครสวรรค์ที่ 1
11 ขายทอดตลาดครุภัณฑ์ชำรุด 37 รายการ 11/08/2563 437/พ.3/3/2563 แขวงทางหลวงนครสวรรค์ที่ 1
12 งานจ้างเหมาทำการ รหัสงาน 24100 งานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 1073 ตอนควบคุม 0100 ตอน หนองสังข์ - คลองชะแวด ตอน 1 ระหว่าง กม.31 + 000 - กม.37 + 000 เป็นตอนๆ ปริมาณงาน 25,500 ตร.ม. 23/09/2564 437/พ.1/ e28/2563 แขวงทางหลวงนครสวรรค์ที่ 1
13 งานจ้างเหมาทำการ รหัสงาน 25800 งานปรับปรุงภูมิทัศน์และสถาปัตยกรรมทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 1 ตอนควบคุม 0803 ตอน วังไผ่ - โนนปอแดง ที่ กม. 377 + 342 (หมวดทางหลวงบ้านแดน) ปริมาณงาน 1 แห่ง 09/04/2563 437/พ.1/e17/2563 แขวงทางหลวงนครสวรรค์ที่ 1
14 งานจ้างเหมาทำการ รหัสงาน 25800 งานปรับปรุงภูมิทัศน์และสถาปัตยกรรมทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 1 ตอนควบคุม 0802 ตอน บ้านหว้า - แยกเวียงดอย ที่ กม. 331 + 300 (หมวดทางหลวงนครสวรรค์ที่ 1) ปริมาณงาน 1 แห่ง 09/04/2563 437/พ.1/e 16/2563 แขวงทางหลวงนครสวรรค์ที่ 1
15 งานจ้างเหมาทำการ รหัสงาน 31410 งานติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข 1 ตอนควบคุม 0803 ตอน วังไผ่ - โนนปอแดง ตอน 1 ระหว่าง กม. 346 + 576 - กม. 347 + 300 ปริมาณงาน 1 แห่ง (43 ต้น) 30/03/2563 437/พ.1/e 5/2563 แขวงทางหลวงนครสวรรค์ที่ 1
แสดง 1 ถึง 15 จาก 25 รายการ