f
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
1 งานจ้างเหมาทำการ รหัสงาน 25800 งานปรับปรุงภูมิทัศน์และสถาปัตยกรรมทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 1 ตอนควบคุม 0803 ตอน วังไผ่ - โนนปอแดง ที่ กม. 377 + 342 (หมวดทางหลวงบ้านแดน) ปริมาณงาน 1 แห่ง 09/04/2563 437/พ.1/e17/2563 แขวงทางหลวงนครสวรรค์ที่ 1
2 งานจ้างเหมาทำการ รหัสงาน 25800 งานปรับปรุงภูมิทัศน์และสถาปัตยกรรมทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 1 ตอนควบคุม 0802 ตอน บ้านหว้า - แยกเวียงดอย ที่ กม. 331 + 300 (หมวดทางหลวงนครสวรรค์ที่ 1) ปริมาณงาน 1 แห่ง 09/04/2563 437/พ.1/e 16/2563 แขวงทางหลวงนครสวรรค์ที่ 1
3 งานจ้างเหมาทำการ รหัสงาน 31410 งานติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข 1 ตอนควบคุม 0803 ตอน วังไผ่ - โนนปอแดง ตอน 1 ระหว่าง กม. 346 + 576 - กม. 347 + 300 ปริมาณงาน 1 แห่ง (43 ต้น) 30/03/2563 437/พ.1/e 5/2563 แขวงทางหลวงนครสวรรค์ที่ 1
4 งานจ้างเหมาทำการ รหัสงาน 31100 งานเครื่องหมายจราจรบนผิวทาง ทางหลวงหมายเลข 1 ตอนควบคุม 0801 ตอน หางน้ำหนองแขม - บ้านหว้า ตอน 1 ระหว่าง กม.305 + 578 - กม.329 + 576 เป็นตอน ๆ ปริมาณงาน 1 แห่ง (4,987 ตร.ม.) 30/03/2563 437/พ.1/e 9/2563 แขวงทางหลวงนครสวรรค์ที่ 1
5 ขายทอดตลาดรถยนต์วิทยุตรวจการณ์ (ครั้งที่ 3) จำนวน 2 คัน 05/03/2563 437/พ.2/2/63 แขวงทางหลวงนครสวรรค์ที่ 1
6 ขายทอดตลาด เครื่องจักรกล/ยานพาหนะ รถยนต์วิทยุตรวจการณ์ (ครั้งที่ 2) จำนวน 2 คัน 12/12/2562 437/พ.4/1/2563 แขวงทางหลวงนครสวรรค์ที่ 1
7 ขายทอดตลาดรถยนต์วิทยุตรวจการณ์ จำนวน 1คัน 18/09/2562 437/พ.4/12/2562 แขวงทางหลวงนครสวรรค์ที่ 1
8 ขายทอดตลาดเครื่องจักรกล/ยานพาหนะ (งานเงินทุนหมุนเวียน) จำนวน 1 รายการ 17/09/2562 437/พ.4/11/2562 แขวงทางหลวงนครสวรรค์ที่ 1
9 ขายทอดตลาดเครื่องจักรกล/ยานพาหนะ (งานเงินทุนหมุนเวียน) จำนวน 18 รายการ 21/08/2562 437/พ.4/10/2562 แขวงทางหลวงนครสวรรค์ที่ 1
10 ขายทอดตลาดเครื่องจักรกล/ยานพาหนะ (งานเงินทุนหมุนเวียน) (ครั้งที่ 4) จำนวน 1 รายการ 20/08/2562 437/พ.4/9/2562 แขวงทางหลวงนครสวรรค์ที่ 1
11 ขายทอดตลาดเครื่องกล/ยานพาหนะ (งานเงินทุนหมุนเวียน) (ครั้งที่ 3 ) จำนวน 1 รายการ 20/06/2562 437/พ.4/8/2562 แขวงทางหลวงนครสวรรค์ที่ 1
12 ขายทอดตลาดครุภัณฑ์ชำรุด จำนวน 61 รายการ 18/06/2562 437/พ.3/7/2562 แขวงทางหลวงนครสวรรค์ที่ 1
13 ขายทอดตลาด เครื่องจักรกล/ยานพาหนะ (งานเงินทุนหมุนเวียน) (ครั้งที่ 3) จำนวน 17 รายการ 12/06/2562 437/พ.4/6/2562 แขวงทางหลวงนครสวรรค์ที่ 1
แสดง 1 ถึง 13 จาก 13 รายการ