Close
title
f
title
แขวงทางหลวงนครสวรรค์ที่ 1
Nakhonsawan 1 Highway District
วิสัยทัศน์ : พัฒนางานบำรุงทางให้สะดวกและปลอดภัย ตอบสนองผู้ใช้บริการ
 
ข่าวสารทางหลวง
title
แขวงทางหลวงนครสวรรค์ที่ 1 กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษกโครงการ "1 จังหวัด 1 ถนนเฉลิมพระเกียรติ"

วันพฤหัสบดีที่ 16 พฤษภาคม 2562 นายอรรถพร สิงหวิชัย ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ เป็นประธานพิธีเปิดโครงการและกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษกโครงการ "1 จังหวัด 1 ถนนเฉลิมพระเกียรติ" โดยมี นายปัญญา แสนสุข รักษาราชการแทนผู้อำนวยการแขวงทางหลวงนครสวรรค์ที่ 1 หัวหน้าส่วนราชการต่าง ๆ ในจังหวัดนครสวรรค์และจิตอาสาแขวงทางหลวงนครสวรรค์ที่ 1 ร่วมกิจกรรมปลูกต้นไม้ (ต้นรวงผึ้ง) บริเวณทางหลวงหมายเลข 117 ตอน นครสวรรค์ - พิษณุโลก ระหว่าง กม.0+000 - 1+200 ระยะทาง 1.2 กิโลเมตร และมีกิจกรรมอื่น ๆ ที่ต้องดำเนินการ คือ ทำความสะอาดผิวทาง ปรับปรุงไฟฟ้าแสงสว่าง , ป้ายจราจร และสิ่งอำนวยความปลอดภัย เป็นต้น