f
title
แขวงทางหลวงนครสวรรค์ที่ 1
Nakhonsawan 1 Highway District
วิสัยทัศน์ : พัฒนางานบำรุงทางให้สะดวกและปลอดภัย ตอบสนองผู้ใช้บริการ
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
1 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มิถุนายน 2563 30/06/2563 - แขวงทางหลวงนครสวรรค์ที่ 1
2 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤษภาคม 2563 31/05/2563 - แขวงทางหลวงนครสวรรค์ที่ 1
3 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน เมษายน 2563 30/04/2563 - แขวงทางหลวงนครสวรรค์ที่ 1
4 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจังจ้างในรอบเดือน เมษายน 2563 30/04/2563 - แขวงทางหลวงนครสวรรค์ที่ 1
5 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มีนาคม 2563 31/03/2563 - แขวงทางหลวงนครสวรรค์ที่ 1
6 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน สิงหาคม 2562 - กันยายน 2562 03/10/2562 - แขวงทางหลวงนครสวรรค์ที่ 1
7 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน กรกฎาคม 2562 01/07/2562 - แขวงทางหลวงนครสวรรค์ที่ 1
8 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มิถุนายน 2562 13/06/2562 - แขวงทางหลวงนครสวรรค์ที่ 1
9 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน เมษายน 2562 18/04/2562 - แขวงทางหลวงนครสวรรค์ที่ 1
10 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม 2562 01/03/2562 - แขวงทางหลวงนครสวรรค์ที่ 1
11 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กุมภาพันธ์ 2562 06/02/2562 - แขวงทางหลวงนครสวรรค์ที่ 1
12 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มกราคม 2562 14/01/2562 - แขวงทางหลวงนครสวรรค์ที่ 1
13 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤศจิกายน 2561 05/11/2561 - แขวงทางหลวงนครสวรรค์ที่ 1
14 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ตุลาคม 2561 29/10/2561 - แขวงทางหลวงนครสวรรค์ที่ 1
แสดง 1 ถึง 14 จาก 14 รายการ