f
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา

ระหว่าง ถึง

ลำดับ วันที่ลงประกาศ หน่วยงาน โครงการ สถานะ
1 19/07/2562 แขวงทางหลวงนครสวรรค์ที่ 1 งานจ้างเหมาทำการ งานปรับระดับผิวทาง ทางหลวงหมายเลข 1 ตอนควบคุม 0802 ตอน บ้านหว้า - แยกเวียงดอย ระหว่าง กม. 331 +000 - กม. 333 + 000 (ขาขึ้น) เป็นตอน ๆ ปริมาณ 1.645 กม. เผยแพร่ขึ้นเว็บ
2 19/07/2562 แขวงทางหลวงนครสวรรค์ที่ 1 งานจ้างเหมาทำการ งานปรับระดับผิวทาง ทางหลวงหมายเลข 1 ตอนควบคุม 0801 ตอน หางน้ำหนองแขม - บ้านหว้า ระหว่าง กม. 321 +000 - กม. 323 + 600 (ขาขึ้น) เป็นตอน ๆ ปริมาณ 2.578 กม. เผยแพร่ขึ้นเว็บ
3 19/07/2562 แขวงทางหลวงนครสวรรค์ที่ 1 งานจ้างเหมาทำการ งานปรับระดับผิวทาง ทางหลวงหมายเลข 1 ตอนควบคุม 0802 ตอน บ้านหว้า - แยกเวียงดอย ระหว่าง กม. 331 +000 - กม. 333 + 000 (ขาขึ้น) เป็นตอน ๆ ปริมาณ 1.645 กม. เปลี่ยนแปลงแผน
4 12/06/2562 แขวงทางหลวงนครสวรรค์ที่ 1 งานจ้างเหมาทำการ งานปรับปรุงทางเท้าบริเวณสวนเฉลิมพระเกียรติ ทางหลวงหมายเลข 117 ตอนควบคุม 0100 ตอน นครสวรรค์ – คลองพลังด้านใต้ จุดดำเนินการก่อสร้าง ที่ กม.0 + 100 (สวนเฉลิมพระเกียรติ) ปริมาณงาน 1 แห่ง (ฉจ) เผยแพร่ขึ้นเว็บ
5 12/06/2562 แขวงทางหลวงนครสวรรค์ที่ 1 งานจ้างเหมาทำการ งานปรับปรุงทางเท้าบริเวณหน้าโรงเรียน ทางหลวงหมายเลข 1 ตอนควบคุม 0804 วังไผ่ – โนนปอแดง ที่ กม.373 + 691 (โรงเรียนวัดสังฆวิถี) ปริมาณงาน 1 แห่ง (ฉจ.) เผยแพร่ขึ้นเว็บ
6 12/06/2562 แขวงทางหลวงนครสวรรค์ที่ 1 งานจ้างเหมาทำการ งานปรับปรุงทางเท้า ทางหลวงหมายเลข 117 ตอนควบคุม 0100 ตอน นครสวรรค์ - คลองพลังด้านใต้ ที่ กม.0 + 100 (สวนเฉลิมพระเกียรติ) ปริมาณงาน 1 แห่ง (ฉจ.) ยกเลิกแผน
7 12/06/2562 แขวงทางหลวงนครสวรรค์ที่ 1 งานจ้างเหมาทำการ งานปรับปรุงทางเท้าบริเวณหน้าโรงเรียน ทางหลวงหมายเลข 1 ตอนควบคุม 0804 ตอน วังไผ่ - โนนปอแดง ที่ กม.373 + 691 (โรงเรียนวัดสังฆวิถี) ปริมาณงาน 1 แห่ง (ฉจ.) ยกเลิกแผน
8 11/06/2562 แขวงทางหลวงนครสวรรค์ที่ 1 งานจ้างเหมาทำการ งานปรับปรุงทางเท้าบริเวณหน้าโรงเรียน ทางหลวงหมายเลข 1 ตอนควบคุม 0802 ตอน บ้านหว้า - แยกเวียงดอย ที่ กม.339 + 146 (โรงเรียนเทศบาลวัดจอมคีรีนาคพรต) ปริมาณงาน 1 แห่ง (ฉจ.) ยกเลิกแผน
9 11/06/2562 แขวงทางหลวงนครสวรรค์ที่ 1 งานจ้างเหมาทำการ งานปรับปรุงทางเท้าบริเวณหน้าโรงเรียน ทางหลวงหมายเลข 1 ตอนควบคุม 0804 ตอน วังไผ่ - โนนปอแดง ที่ กม.373 + 691 (โรงเรียนวัดสังฆวิถี) ปริมาณงาน 1 แห่ง (ฉจ.) ยกเลิกแผน
10 11/06/2562 แขวงทางหลวงนครสวรรค์ที่ 1 งานจ้างเหมาทำการ งานปรับปรุงทางเท้า ทางหลวงหมายเลข 3523 ตอนควบคุม 0010 ตอน ทางเข้านครสวรรคฺ์ ที่ กม. 0 + 719 (หน้าสำนักงานขนส่งจังหวัดนครสวรรค์) ปริมาณงาน 1 แห่ง (ฉจ.) ยกเลิกแผน
แสดง 1 ถึง 10 จาก 50 รายการ