f
title
แขวงทางหลวงนครสวรรค์ที่ 1
Nakhonsawan 1 Highway District
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา

ระหว่าง ถึง

ลำดับ วันที่ลงประกาศ หน่วยงาน โครงการ สถานะ
1 26/09/2565 แขวงทางหลวงนครสวรรค์ที่ 1 งานจ้างเหมาทำการ รหัสงาน 11100 กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงผ่านย่านชุมชน งานก่อสร้างทางหลวงผ่านย่านชุมชน ทางหลวงหมายเลข 1 ตอน บ้านหว้า – วังไผ่ ระหว่าง กม. 342 + 450 – กม. 343 + 000 ปริมาณงาน 1 แห่ง เผยแพร่ขึ้นเว็บ
2 23/09/2565 แขวงทางหลวงนครสวรรค์ที่ 1 งานจ้างเหมาทำการ รหัสงาน 29100 งานบำรุงรักษาสะพาน ทางหลวงหมายเลข 122 ตอนควบคุม 0102 ตอน ทางเลี่ยงเมืองนครสวรรค์ด้านตะวันตก กม. 14 + 286 ปริมาณงาน 1 แห่ง เผยแพร่ขึ้นเว็บ
3 07/09/2565 แขวงทางหลวงนครสวรรค์ที่ 1 งานจ้างเหมาทำการ รหัสงาน 20510 ค่าก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ ระดับปฏิบัติการและระดับชำนาญการ (ระดับ 3-6) หมวดทางหลวงพยุหะคีรี แขวงทางหลวงนครสวรรค์ที่ 1 จ.นครสวรรค์ 1 แห่ง เผยแพร่ขึ้นเว็บ
4 07/09/2565 แขวงทางหลวงนครสวรรค์ที่ 1 งานจ้างเหมาทำการ รหัสงาน 20510 ค่าก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ ระดับปฏิบัติการและระดับชำนาญการ (ระดับ 3-6) หมวดทางหลวงพยุหะคีรี แขวงทางหลวงนครสวรรค์ที่ 1 จ.นครสวรรค์ 1 แห่ง เปลี่ยนแปลงแผน
5 23/08/2565 แขวงทางหลวงนครสวรรค์ที่ 1 งานจ้างเหมาทำการ โครงการวิจัยและพัฒนางานทาง ทางหลวงหมายเลข ๑๑๗ ตอน นครสวรรค์ - หนองเต่า ระหว่าง กม. ๑๔ + ๐๐๐ - กม. ๑๕ + ๐๐๐ (LT) เป็นตอน ๆ ปริมาณงาน 1 แห่ง เผยแพร่ขึ้นเว็บ
6 26/07/2565 แขวงทางหลวงนครสวรรค์ที่ 1 งานจ้างเหมาทำการ รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็นเพื่อฟื้นฟูโครงสร้างพื้นฐานที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัยและภัยพิบัติให้กลับคืนสู่สภาพเดิม ทางหลวงหมายเลข 1072 ตอน หนองเบน - ลาดยาว ระหว่าง กม. 7 + 200 - กม. 7 + 250 ปริมาณงาน เผยแพร่ขึ้นเว็บ
7 21/07/2565 แขวงทางหลวงนครสวรรค์ที่ 1 งานจ้างเหมาทำการ งานเพื่อฟื้นฟูโครงสร้างพื้นฐานที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัยและภัยพิบัติให้กลับคืนสู่สภาพเดิม ทางหลวงหมายเลข 1072 ตอนควบคุม 0101 ตอน หนองเบน - ลาดยาว ระหว่าง กม.7 + 200 - กม.7 + 250 เผยแพร่ขึ้นเว็บ
8 19/01/2565 แขวงทางหลวงนครสวรรค์ที่ 1 งานจ้างเหมาทำการ งานเพื่อฟื้นฟูโครงสร้างพื้นฐานที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัย ทางหลวงหมายเลข 3013 ตอนควบคุม 0200 ตอน คลองแบ่ง - ลาดยาว ระหว่าง กม. 44 + 400 - กม. 44 + 450 ปริมาณงาน 1 แห่ง เผยแพร่ขึ้นเว็บ
9 11/01/2565 แขวงทางหลวงนครสวรรค์ที่ 1 งานจ้างเหมาทำการ งานเพื่อฟื้นฟูโครงสร้างพื้นฐานที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัย ทางหลวงหมายเลข 1072 ตอนควบคุม 0102 ตอน ลาดยาว - เขาชนกัน ระหว่าง กม. 44 + 665 - กม. 44 + 666 ปริมาณงาน 1 แห่ง เผยแพร่ขึ้นเว็บ
10 07/01/2565 แขวงทางหลวงนครสวรรค์ที่ 1 งานจ้างเหมาทำการ งานเพื่อฟื้นฟูโครงสร้างพื้นฐานที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัย ทางหลวงหมายเลข 3473 ตอนควบคุม 0100 ตอน หนองจิกรี - ถนนสุด ระหว่าง กม. 33 + 125 - กม. 33 + 126 ปริมาณงาน 1 แห่ง เผยแพร่ขึ้นเว็บ
แสดง 1 ถึง 10 จาก 198 รายการ