f
title
แขวงทางหลวงนครสวรรค์ที่ 1
Nakhonsawan 1 Highway District
วิสัยทัศน์ : พัฒนางานบำรุงทางให้สะดวกและปลอดภัย ตอบสนองผู้ใช้บริการ
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
1 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิง จำนวน 1 รายการ 01/02/2566 437/35/66/196 แขวงทางหลวงนครสวรรค์ที่ 1
2 ซื้อวัสดุก่อสร้าง 27/01/2566 437/60/66/191 แขวงทางหลวงนครสวรรค์ที่ 1
3 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 4 รายการ 27/01/2566 437/60/66/190 แขวงทางหลวงนครสวรรค์ที่ 1
4 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิง จำนวน 1 รายการ 26/01/2566 437/35/66/188 แขวงทางหลวงนครสวรรค์ที่ 1
5 ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 8 รายการ 27/01/2566 437/45/66/189 แขวงทางหลวงนครสวรรค์ที่ 1
6 ซื้อวัสดุจราจร จำนวน 4 รายการ 18/01/2566 437/60/66/181 แขวงทางหลวงนครสวรรค์ที่ 1
7 ซื้อวัสดุจราจร จำนวน 4 รายการ 18/01/2566 437/60/66/180 แขวงทางหลวงนครสวรรค์ที่ 1
8 ซื้อวัสดุเบ็ดเตล็ด จำนวน 2 รายการ 18/01/2566 437/40/66/179 แขวงทางหลวงนครสวรรค์ที่ 1
9 ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 5 รายการ 18/01/2566 437/45/66/177 แขวงทางหลวงนครสวรรค์ที่ 1
10 งานจ้างเหมาทำการ โครงการพัฒนาปัจจัยพื้นฐานทางการเกษตร ทางหลวงหมายเลข 117 ตอน หนองเต่า - คลองพลังด้านใต้ ระหว่าง กม.23 + 000 - กม.27 + 000 (RT) เป็นตอน ๆ ตำบลหัวดง อำเภอเก้าเลี้ยว จังหวัดนครสวรรค์ ปริมาณงาน 1 แห่ง (19,090 ตร.ม.) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอน 17/01/2566 - แขวงทางหลวงนครสวรรค์ที่ 1
11 งานจ้างเหมาทำการ โครงการพัฒนาปัจจัยพื้นฐานทางการเกษตร ทางหลวงหมายเลข 225 ตอน แยกบึงบอระเพ็ด - เกรียงไกรกลาง ระหว่าง กม.0 + 000 - กม.10 + 000 เป็นตอน ๆ ตำบลแควใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์ ปริมาณงาน 1 แห่ง (56,190 ตร.ม.) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 17/01/2566 - แขวงทางหลวงนครสวรรค์ที่ 1
12 ซื้อวัสดุจราจร จำนวน 1 รายการ 18/01/2566 437/60/66/176 แขวงทางหลวงนครสวรรค์ที่ 1
13 ซื้อวัสดุเบ็ดเตล็ด 13/01/2566 437/40/66/170 แขวงทางหลวงนครสวรรค์ที่ 1
14 ซื้อวัสดุเบ็ดเตล็ด จำนวน 6 รายการ 17/01/2566 437/40/66/174 แขวงทางหลวงนครสวรรค์ที่ 1
15 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ 11/01/2566 437/60/66/164 แขวงทางหลวงนครสวรรค์ที่ 1
แสดง 1 ถึง 15 จาก 571 รายการ