f
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
1 งานจ้างเหมาทำการ รหัสงาน 31410 งานติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข 1 ตอนควบคุม 0803 ตอน วังไผ่ - โนนปอแดง ตอน 1 ระหว่าง กม. 346 + 576 - กม. 347 + 300 ปริมาณงาน 1 แห่ง (43 ต้น) 07/04/2563 นว.1/31/2563 แขวงทางหลวงนครสวรรค์ที่ 1
2 งานจ้างเหมาทำการ รหัสงาน 31430 งานซ่อมไฟฟ้าแสงสว่าง และไฟสัญญาณจราจร (ซ่อมไฟสัญญาณจราจร) สายทางหลวงหมายเลข 3005 ตอนควบคุม 0100 ตอน นครสวรรค์-โกรกพระ ตอน2 ที่ กม.14+54 (โกรกพระ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19/03/2563 นว.1/23/2563 แขวงทางหลวงนครสวรรค์ที่ 1
3 งานจ้างเหมาทำการ รหัสงาน 25800 งานปรับปรุงภูมิทัศน์และสถาปัตยกรรมทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 1 ตอนควบคุม 0803 ตอน วังไผ่ - โนนปอแดง ที่ กม. 377 + 342 (หมวดทางหลวงบ้านแดน) ปริมาณงาน 1 แห่ง 13/04/2563 นว.1/32/2563 แขวงทางหลวงนครสวรรค์ที่ 1
4 งานจ้างเหมาทำการ รหัสงาน 25800 งานปรับปรุงภูมิทัศน์และสถาปัตยกรรมทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 1 ตอนควบคุม 0802 ตอน บ้านหว้า - แยกเวียงดอย ที่ กม. 331 + 300 (หมวดทางหลวงนครสวรรค์ที่ 1) ปริมาณงาน 1 แห่ง 13/04/2563 นว.1/39/2563 แขวงทางหลวงนครสวรรค์ที่ 1
5 งานก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ บ้านพักข้าราชการระดับปฏิบัติการและชำนาญการ (ระดับ 3 – 6) หมวดทางหลวงบางตาหงาย ทางหลวงหมายเลข 1084 ตอนควบคุม 0100 ตอน ป่าแดง – หาดชะอม ที่ กม.27 + 603 RT. ปริมาณงาน 1 หลัง 03/04/2563 นว.1/34/2563 แขวงทางหลวงนครสวรรค์ที่ 1
6 งานก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งประกอบ บ้านพักข้าราชการระดับชำนาญการและชำนาญการพิเศษ (ระดับ 7 - 8) แขวงทางหลวงนครสวรรค์ที่ 1 03/04/2563 นว.1/33/2563 แขวงทางหลวงนครสวรรค์ที่ 1
7 งานจ้างเหมาทำการ รหัสงาน 24100 งานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 3504 ตอนควบคุม 0200 ตอน ห้วยน้ำดัง - เขาชนกัน ตอน 1 ระหว่าง กม.16 + 000 - กม.20 + 000 เป็นตอนๆ ปริมาณงาน 25,300 ตร.ม. 03/04/2563 437/พ.1/e 32/2563 แขวงทางหลวงนครสวรรค์ที่ 1
8 งานจ้างเหมาทำการ รหัสงาน 24100 งานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 3220 ตอนควบคุม 0200 ตอน เขาพระแวง-โกรกพระ ระหว่าง กม.13 + 707 - กม.17 + 941 เป็นตอนๆ ปริมาณงาน 26,147 ตารางเมตร 03/04/2563 437/พ.1/e 31/2563 แขวงทางหลวงนครสวรรค์ที่ 1
9 งานจ้างเหมาทำการ รหัสงาน 24100 งานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 1073 ตอนควบคุม 0100 ตอน หนองสังข์-คลองชะแวด ตอน 2 ระหว่าง กม.0 + 000 - กม.5 + 800 เป็นตอนๆ ปริมาณงาน 28,090 ตารางเมตร 03/04/2563 437/พ.1/e 30/2563 แขวงทางหลวงนครสวรรค์ที่ 1
10 งานจ้างเหมาทำการ รหัสงาน 24100 งานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 1182 ตอนควบคุม 0101 ตอน แยกนวมินทร์-หาดเสลา ระหว่าง กม.8 + 000 - กม.10 + 800 เป็นตอนๆ ปริมาณงาน 25,470 ตารางเมตร 03/04/2563 437/พ.1/e 34/2563 แขวงทางหลวงนครสวรรค์ที่ 1
11 งานจ้างเหมาทำการ รหัสงาน 24100 งานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 3522 ตอนควบคุม 0100 ตอน เนินฝอยทอง - ทุ่งผักเบี้ย ระหว่าง กม.0 + 365 - กม.2 + 400 เป็นตอนๆ ปริมาณงาน 26,410 ตร.ม. 03/04/2563 437/พ.1/e 33/2563 แขวงทางหลวงนครสวรรค์ที่ 1
12 งานจ้างเหมาทำการ งานก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ สำนักงานหมวดทางหลวงแบบคอนเทมโพรารี สำนักงานหมวด ทางหลวงบางตาหงาย ทางหลวงหมายเลข 1084 ตอนควบคุม 0100 ตอน ป่าแดง – หาดชะอม ที่ กม.27 + 603 RT. ปริมาณงาน 1 หลัง 03/04/2563 นว.1/35/2563 แขวงทางหลวงนครสวรรค์ที่ 1
13 งานจ้างเหมาทำการ รหัสงาน 24100 งานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 1073 ตอนควบคุม 0100 ตอน หนองสังข์ - คลองชะแวด ตอน 1 ระหว่าง กม.31 + 000 - กม.37 + 000 เป็นตอนๆ ปริมาณงาน 25,500 ตร.ม. 01/04/2563 437/พ.1/e 28/2563 แขวงทางหลวงนครสวรรค์ที่ 1
14 งานจ้างเหมาทำการ รหัสงาน 31410 งานติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข 117 ตอนควบคุม 0102 ตอน หนองเต่า - คลองพลังด้านใต้ ระหว่าง กม.37 + 900 - กม.38 + 628 ปริมาณงาน 1 แห่ง (43 ต้น) 30/03/2563 นว.1/37/2563 แขวงทางหลวงนครสวรรค์ที่ 1
15 งานจ้างเหมาทำการ รหัสงาน 31410 งานติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข 3473 ตอนควบคุม 0100 ตอน หนองจิกรี - ถนนสุด ตอน 1 ระหว่าง กม.29 + 468 - กม.30 + 000, กม.30 + 864 - กม.32 + 650 ปริมาณงาน 1 แห่ง (65 ต้น) 30/03/2563 นว.1/17/2563 แขวงทางหลวงนครสวรรค์ที่ 1
แสดง 1 ถึง 15 จาก 73 รายการ