f
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ลงประกาศ วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
1 งานจ้างเหมาทำการ งานปรับระดับผิวทาง ทางหลวงหมายเลข 1 ตอนควบคุม 0801 ตอน หางน้ำหนองแขม - บ้านหว้า ระหว่าง กม. 321 + 000 - กม. 323 + 600 (ขาขึ้น) เป็นตอน ๆ ปริมาณงาน 2.578 กม. 23/07/2562 22/07/2562 นว.1/49/2562 แขวงทางหลวงนครสวรรค์ที่ 1
2 งานจ้างเหมาทำการ งานปรับระดับผิวทาง ทางหลวงหมายเลข 1 ตอนควบคุม 0802 ตอน บ้านหว้า - แยกเวียงดอย ระหว่าง กม. 331 + 000 - กม. 333 + 000 (ขาขึ้น) เป็นตอน ๆ ปริมาณงาน 1.645 กม. 23/07/2562 23/07/2562 นว.1/50/2562 แขวงทางหลวงนครสวรรค์ที่ 1
3 งานจ้างเหมาทำการ งานปรับปรุงทางเท้าบริเวณหน้าโรงเรียน ทางหลวงหมายเลข 1 ตอนควบคุม 0802 ตอน บ้านหว้า-แยกเวียงดอย ที่ กม.339+146 (โรงเรียนเทศบาลวัดจอมคีรีนาคพรต) ปริมาณงาน 1 แห่ง (ฉจ.) 18/06/2562 11/06/2562 แขวงทางหลวงนครสวรรค์ที่ 1
4 งานจ้างเหมาทำการ งานปรับปรุงทางเท้า ทางหลวงหมายเลข 3523 ตอนควบคุม 0010 ตอน ทางเข้านครสวรรค์ ที่ กม. 0+719 (หน้าสำนักงานขนส่งจังหวัดนครสวรรค์) ปริมาณ 1 แห่ง (ฉจ.) 18/06/2562 11/06/2562 นว.1/45/2562 แขวงทางหลวงนครสวรรค์ที่ 1
5 งานจ้างเหมาทำการ งานปรับปรุงทางเท้าบริเวณสวนเฉลิมพระเกียรติ ทางหลวงหมายเลข 117 ตอนควบคุม 0100 ตอน นครสวรรค์ - คลองพลังด้านใต้ ที่ กม. 0 + 100 (สวนเฉลิมพระเกียรติ) ปริมาณงาน 1 แห่ง 18/06/2562 12/06/2562 แขวงทางหลวงนครสวรรค์ที่ 1
6 งานปรับปรุงทางเท้าบริเวณหน้าโรงเรียน (โรงเรียนสังฆวิถี) 18/06/2562 11/06/2562 437/พ.1/12/2562 (ฉจ.) แขวงทางหลวงนครสวรรค์ที่ 1
7 งานจ้างเหมาทำการ งานปรับปรุงทางเท้า ทางหลวงหมายเลข 3004 ตอนควบคุม 0100 ตอน แยกจิรประวัติ-พระนอน ที่ กม. 0 + 100 (รั้วโรงพยาบาลค่ายจิรประวัติ) ปริมาณงาน 1 แห่ง (ฉจ) 18/06/2562 05/06/2562 นว.1/44/2562 แขวงทางหลวงนครสวรรค์ที่ 1
8 งานจ้างเหมาปรับปรุงทางเท้าบริเวณหน้าโรงเรียน ทางหลวงหมายเลข 1 ตอนควบคุม 0802 ตอนบ้านหว้า - แยกเวียงดอย ที่ กม.338 + 749 (วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สวรรค์ประชารักษ์ นครสวรรค์ (วิทยาเขตนครสวรรค์) ปริมาณงาน 1 แห่ง (ฉจ.) 07/06/2562 27/05/2562 437/พ.1/ 8 /2562 ( ฉจ. ) แขวงทางหลวงนครสวรรค์ที่ 1
9 งานจ้างเหมาทำการ งานปรับปรุงทางเท้าบริเวณหน้าโรงเรียน ทางหลวงหมายเลข 1 ตอนควบคุม 0802 ตอน บ้านหว้า - แยกเวียงดอย ที่ กม.337 + 211 (โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย (จิรประวัติ) นครสวรรค์) ปริมาณงาน 1 แห่ง (ฉจ.) 07/06/2562 27/05/2562 437/พ.1/ 7 /2562 ( ฉจ. ) แขวงทางหลวงนครสวรรค์ที่ 1
10 งานจ้างเหมาทำการ งานติดตั้งราวกันอันตรายและไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข 1072 ตอนควบคุม 0101 ตอน หนองเบน - ลาดยาว ระหว่าง กม. 15 + 000 - กม. 21 + 000 เป็นตอน ๆ ปริมาณงาน 1 แห่ง 20/03/2562 20/03/2562 นว.1/2/2562 (จว.) แขวงทางหลวงนครสวรรค์ที่ 1
11 งานจ้างเหมาทำการ งานป้ายจราจร ทางหลวงหมายเลข 3523 ตอนควบคุม 0100 ตอน ทางเข้านครสวรรค์ ระหว่าง กม.0 + 000 - กม.1 + 210 ปริมาณงาน 1 แห่ง 19/03/2562 13/03/2562 นว.1/41/2562 แขวงทางหลวงนครสวรรค์ที่ 1
12 งานจ้างเหมา งานป้ายจราจร ทางหลวงหมายเลข 3327 ตอนควบคุม 0100 ตอน เนินมะกอก - นิคมเขาบ่อแก้ว ระหว่าง กม.0 + 000 - กม.8 + 000 และ ทางหลวงหมาย 3008 ตอนควบคุม 0100 ตอน พยุหะคีรี - เนินมะกอก ระหว่าง กม.0 + 601 - กม.4 + 254 ปริมาณงาน 1 EACH 19/03/2562 13/03/2562 นว.1/36/2562 แขวงทางหลวงนครสวรรค์ที่ 1
13 งานโครงการปรับปรุงความปลอดภัยบริเวณหน้าโรงเรียน ทางหลวงหมายเลข 1182 ตอนควบคุม 0102 ตอน บ้านแก่ง - เขาดินเหนือ ตอน 1 ที่ กม.13 + 500 ปริมาณงาน 1 แห่ง 19/03/2562 13/03/2562 นว.1/39/2562 แขวงทางหลวงนครสวรรค์ที่ 1
14 งานโครงการปรับปรุงความปลอดภัยบริเวณหน้าโรงเรียน ทางหลวงหมายเลข 1182 ตอนควบคุม 0102 ตอน บ้านแก่ง - เขาดินเหนือ ตอน 2 ที่ กม.17 + 500 ปริมาณงาน 1 แห่ง 19/03/2562 13/03/2562 นว.1/40/2562 แขวงทางหลวงนครสวรรค์ที่ 1
15 งานจ้างเหมาทำการ งานปรับปรุงทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 117 ตอนควบคุม 0100 ตอน นครสวรรค์ - คลองพลังด้านใต้ ที่ กม.0 + 000 (บริเวณแยกอุทยานสวรรค์), ที่ กม.1 + 475 (บริเวณทางแยกพหลโยธิน) ปริมาณงาน 2 แห่ง 19/03/2562 13/03/2562 นว.1/38/2562 แขวงทางหลวงนครสวรรค์ที่ 1
แสดง 1 ถึง 15 จาก 30 รายการ