f
title
แขวงทางหลวงนครสวรรค์ที่ 1
Nakhonsawan 1 Highway District
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
1 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ 11/10/2564 437/60/65/3 แขวงทางหลวงนครสวรรค์ที่ 1
2 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ 11/10/2564 437/60/64/1 แขวงทางหลวงนครสวรรค์ที่ 1
3 ซื้อวัสดุการเกษตร 23/09/2564 437/70/64/529 แขวงทางหลวงนครสวรรค์ที่ 1
4 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 19 รายการ 22/09/2564 437/40/64/521 แขวงทางหลวงนครสวรรค์ที่ 1
5 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 6 รายการ 22/09/2564 437/40/64/524 แขวงทางหลวงนครสวรรค์ที่ 1
6 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 8 รายการ 22/09/2564 437/40/64/523 แขวงทางหลวงนครสวรรค์ที่ 1
7 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 19 รายการ 22/09/2564 437/40/64/521 แขวงทางหลวงนครสวรรค์ที่ 1
8 ซื้อวัสดุจราจร จำนวน 8 รายการ 21/09/2564 437/60/64/515 แขวงทางหลวงนครสวรรค์ที่ 1
9 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 2 รายการ 21/09/2564 437/60/64/514 แขวงทางหลวงนครสวรรค์ที่ 1
10 ซื้อวัสดุจราจร จำนวน 6 รายการ 22/09/2564 437/60/64/519 แขวงทางหลวงนครสวรรค์ที่ 1
11 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิง 21/09/2564 437/35/64/513 แขวงทางหลวงนครสวรรค์ที่ 1
12 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิง 17/09/2564 437/35/64/8 แขวงทางหลวงนครสวรรค์ที่ 1
13 ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 1 รายการ 16/09/2564 437/45/64/510 แขวงทางหลวงนครสวรรค์ที่ 1
14 ซื้อวัสดุจราจร จำนวน 1 รายการ 13/09/2564 437/60/64/503 แขวงทางหลวงนครสวรรค์ที่ 1
15 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิง จำนวน 1 รายการ เพื่อสำรองเข้าสต๊อค 09/09/2564 437/35/64/501 แขวงทางหลวงนครสวรรค์ที่ 1
แสดง 1 ถึง 15 จาก 186 รายการ