f
title
แขวงทางหลวงนครสวรรค์ที่ 1
Nakhonsawan 1 Highway District
วิสัยทัศน์ : พัฒนางานบำรุงทางให้สะดวกและปลอดภัย ตอบสนองผู้ใช้บริการ
กิจกรรมให้ความรู้ด้านจราจรเด็กนักเรียน เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก
ลงวันที่ 19/09/2562

วันพฤหัสบดี ที่ 19 กันยายน 2562 นายอนุสรณ์ ศรีวงษ์ญาติดี ผู้อำนวยการแขวงทาวหลวงนครสวรรค์ ที่ 1

พร้อมเจ้าหน้าที่แขวงทางหลวงนครสวรรค์ที่ 1

จัดกิจกรรมให้ความรู้ด้านจราจรเด็กนักเรียน เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

ณ โรงเรียนวัดมรรครังสฤษดิ์ ต.เขาดิน อ.เก้าเลี้ยว จ.นครสวรรค์


'