f
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ลงประกาศ วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
1 งานโครงการปรับปรุงความปลอดภัยบริเวณหน้าโรงเรียน ทางหลวงหมายเลข 1182 ตอนควบคุม 0102 ตอน บ้านแก่ง - เขาดินเหนือ ตอน 1 ที่ กม.13 + 500 ปริมาณงาน 1 แห่ง 19/03/2562 12/03/2562 437/พ.1/3/2562 (ฉจ.) แขวงทางหลวงนครสวรรค์ที่ 1
2 งานปรับปรุงทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 1 ตอนควบคุม 0802 ตอน บ้านหว้า - เวียงดอย ที่ กม. 340 + 470 (สี่แยกสะพานเดชาติวงศ์) ปริมาณงาน 1 แห่ง 19/03/2562 12/03/2562 437/พ.1/6/2562 (ฉจ.) แขวงทางหลวงนครสวรรค์ที่ 1
3 งานจ้างเหมาทำการ งานปรับปรุงทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 117 ตอนควบคุม 0100 ตอน นครสวรรค์ - คลองพลังด้านใต้ ที่ กม.0 + 000 (บริเวณแยกอุทยานสวรรค์), ที่ กม.1 + 475 (บริเวณทางแยกพหลโยธิน) ปริมาณงาน 2 แห่ง 19/03/2562 12/03/2562 437/พ.1/5/2562 แขวงทางหลวงนครสวรรค์ที่ 1
4 งานโครงการปรับปรุงความปลอดภัยบริเวณหน้าโรงเรียน ทางหลวงหมายเลข 1182 ตอนควบคุม 0102 ตอน บ้านแก่ง - เขาดินเหนือ ตอน 2 ที่ กม.17 + 500 ปริมาณงาน 1 แห่ง 19/03/2562 12/03/2562 437/พ.1/4/2562 (ฉจ.) แขวงทางหลวงนครสวรรค์ที่ 1
5 งานจ้างเหมา งานป้ายจราจร ทางหลวงหมายเลข 3327 ตอนควบคุม 0100 ตอน เนินมะกอก - นิคมเขาบ่อแก้ว ระหว่าง กม.0 + 000 - กม.8 + 000 และ ทางหลวงหมาย 3008 ตอนควบคุม 0100 ตอน พยุหะคีรี - เนินมะกอก ระหว่าง กม.0 + 601 - กม.4 + 254 ปริมาณงาน 1 EACH 19/03/2562 12/03/2562 437/พ.1/2/2562 (ฉจ.) แขวงทางหลวงนครสวรรค์ที่ 1
6 งานจ้างเหมา งานป้ายจราจร ทางหลวงหมายเลข 3523 ตอนควบคุม 0100 ตอน ทางเข้านครสวรรค์ ระหว่าง กม.0 + 000 - กม.1 + 210 ปริมาณงาน 1 แห่ง 19/03/2562 12/03/2562 437/พ.1/1/2562 (ฉจ.) แขวงทางหลวงนครสวรรค์ที่ 1
แสดง 1 ถึง 6 จาก 6 รายการ