f
title
แขวงทางหลวงนครสวรรค์ที่ 1
Nakhonsawan 1 Highway District
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
1 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ 11/10/2564 437/60/64/1 แขวงทางหลวงนครสวรรค์ที่ 1
2 วัสดุคอมพิวเตอร์ 22/09/2564 437/40/64/525 แขวงทางหลวงนครสวรรค์ที่ 1
3 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 19 รายการ 22/09/2564 437/40/64/521 แขวงทางหลวงนครสวรรค์ที่ 1
4 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิง 23/09/2564 437/35/64/8 แขวงทางหลวงนครสวรรค์ที่ 1
5 ซื้อวัสดุไฟฟ้า เพื่อสำรองเข้าสต๊อค จำนวน 9 รายการ 09/09/2564 437/45/64/496 แขวงทางหลวงนครสวรรค์ที่ 1
6 ซื้อวัสดุก่อสร้าง โครงการส่งเสริมการใช้ยางพาราในภารกิจของกรมทางหลวง ปีงบประมาณ 2564 07/09/2564 437/60/64/495 แขวงทางหลวงนครสวรรค์ที่ 1
7 จ้างเหมาตัดหญ้าในเขตทางหลวง ปริมาณงาน 297,272.50 07/09/2564 437/-/64/494 แขวงทางหลวงนครสวรรค์ที่ 1
8 จ้างเหมาตัดหญ้าในเขตทางหลวง ปริมาณงานทั้งสิ้น 382,011 ตร.ม. 09/09/2564 437/-/64/498 แขวงทางหลวงนครสวรรค์ที่ 1
9 จ้างเหมาตัดหญ้าในเขตทางหลวง ปริมาณงาน 297,272.50 ตร.ม. 07/09/2564 437/-/64/494 แขวงทางหลวงนครสวรรค์ที่ 1
10 วัสดุคอมพิวเตอร์ 26/08/2564 437/40/64/119 แขวงทางหลวงนครสวรรค์ที่ 1
11 วัสดุคอมพิวเตอร์ 26/08/2564 437/40/64/119 แขวงทางหลวงนครสวรรค์ที่ 1
12 วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 11/08/2564 437/45/64/444 แขวงทางหลวงนครสวรรค์ที่ 1
13 วัสดุยานพาหนะและขนส่ง 20/07/2564 437/30/64/95 แขวงทางหลวงนครสวรรค์ที่ 1
14 จ้างงานบูรณะทรัพย์สิน 29/07/2564 437/-/64/423 แขวงทางหลวงนครสวรรค์ที่ 1
15 วัสดุยานพาหนะและขนส่ง 20/07/2564 437/35/64/6 แขวงทางหลวงนครสวรรค์ที่ 1
แสดง 1 ถึง 15 จาก 38 รายการ