f
title
แขวงทางหลวงนครสวรรค์ที่ 1
Nakhonsawan 1 Highway District
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
1 งานจ้างเหมาทำการ รหัสงาน 29100 งานบำรุงรักษาสะพาน ทางหลวงหมายเลข 122 ตอนควบคุม 0102 ตอน ทางเลี่ยงเมืองนครสวรรค์ด้านตะวันตก กม. 14 + 286 ปริมาณงาน 1 แห่ง 26/09/2565 437/พ.1/e2/2566 แขวงทางหลวงนครสวรรค์ที่ 1
2 งานจ้างเหมาทำการ รหัสงาน 20510 ค่าก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ ระดับปฏิบัติการและระดับชำนาญการ (ระดับ 3 - 6) หมวดทางหลวงพยุหะคีรี แขวงทางหลวงนครสวรรค์ที่ 1 จ.นครสวรรค์ 1 แห่ง 08/09/2565 437/พ.1/e1/2566 แขวงทางหลวงนครสวรรค์ที่ 1
3 ขายทอดตลาดรถยนต์วิทยุตรวจการณ์ จำนวน 1 คัน 19/09/2565 437/พ.4/3/2565 แขวงทางหลวงนครสวรรค์ที่ 1
4 งานจ้างเหมาทำการ โครงการวิจัยและพัฒนางานทาง ทางหลวงหมายเลข 117 ตอน นครสวรรค์ - หนองเต่า ระหว่าง กม. 14 + 000 - กม. 15 + 000 (LT) เป็นตอน ๆ ปริมาณงาน 1 แห่ง 29/08/2565 นว.1/39/52565 แขวงทางหลวงนครสวรรค์ที่ 1
5 งานจ้างเหมาทำการ โครงการวิจัยและพัฒนางานทาง ทางหลวงหมายเลข ๑๑๗ ตอน นครสวรรค์ - หนองเต่า ระหว่าง กม. ๑๔ + ๐๐๐ - กม. ๑๕ + ๐๐๐ (LT) เป็นตอน ๆ ปริมาณงาน 1 แห่ง 24/08/2565 437/พ.1/e5/2565 แขวงทางหลวงนครสวรรค์ที่ 1
6 งานจ้างเหมาทำการ รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็นเพื่อฟื้นฟูโครงสร้างพื้นฐานที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัยและภัยพิบัติให้กลับคืนสู่สภาพเดิม ทางหลวงหมายเลข 1072 ตอน หนองเบน - ลาดยาว ระหว่าง กม. 7 + 200 - กม. 7 + 250 04/08/2565 นว.1/38/52565 แขวงทางหลวงนครสวรรค์ที่ 1
7 งานจ้างเหมาทำการ รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็นเพื่อฟื้นฟูโครงสร้างพื้นฐานที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัยและภัยพิบัติให้กลับคืนสู่สภาพเดิม ทางหลวงหมายเลข 1072 ตอน หนองเบน - ลาดยาว ระหว่าง กม. 7 + 200 - กม. 7 + 250 03/08/2565 437/พ.1/e4/2565 แขวงทางหลวงนครสวรรค์ที่ 1
8 งานจ้างเหมาทำการ งานเพื่อฟื้นฟูโครงสร้างพื้นฐานที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัย ทางหลวงหมายเลข 3013 ตอนควบคุม 0200 ตอน คลองแบ่ง - ลาดยาว ระหว่าง กม. 44 + 400 - กม. 44 + 450 ปริมาณงาน 1 แห่ง 09/02/2565 นว.1/37/2565 แขวงทางหลวงนครสวรรค์ที่ 1
9 ขายทอดตลาด เครื่องจักรกล/ยานพาหนะ รถยนต์วิทยุตรวจการณ์ จำนวน 2 คัน 02/02/2565 437/พ.4/2/2565 แขวงทางหลวงนครสวรรค์ที่ 1
10 งานจ้างเหมาทำการ รหัสงาน 25200 งานขยายทางจราจร ทางหลวงหมายเลข 1072 ตอนควบคุม 0102 ตอน ลาดยาว - เขาชนกัน ระหว่าง กม. 47 + 570 - กม. 49 + 600 ปริมาณงาน 1 แห่ง (24,360 ตร.ม.) 24/12/2564 นว.1/31/2565 แขวงทางหลวงนครสวรรค์ที่ 1
11 งานจ้างเหมาทำการ รหัสงาน 25200 งานขยายทางจราจร ทางหลวงหมายเลข 1072 ตอนควบคุม 0102 ตอน ลาดยาว - เขาชนกัน ระหว่าง กม. 47 + 570 - กม. 49 + 600 ปริมาณงาน 1 แห่ง (24,360 ตร.ม.) 20/12/2564 437/พ.1/e1/2565 แขวงทางหลวงนครสวรรค์ที่ 1
12 งานจ้างเหมาทำการ รหัสงาน 27200 งานฟื้นฟูทางหลวงเพื่อคืนสู่สภาพอย่างยั่งยืน ทางหลวงหมายเลข 333 ตอนควบคุม 0400 ตอน สะพานข้ามแม่น้ำเจ้าพระยา - ท่าน้ำอ้อย ระหว่าง กม. 182 + 227 - กม. 182 +838 ปริมาณงาน 1 แห่ง (4,810 ตร.ม.) 22/12/2564 นว.1/30/2565 แขวงทางหลวงนครสวรรค์ที่ 1
13 ขายทอดตลาด รถบรรทุกขนาดไม่เกิน 1 ตัน ยี่ห้อ ISUZU รุ่น TFR86HSM2AG (D-MAX SPARK) หมายเลขกรม 44-8751-08-9 จำนวน 1 รายการ 06/10/2564 437/พ.4/1/2565 แขวงทางหลวงนครสวรรค์ที่ 1
14 ขายทอดตลาดเครื่องจักรกล/ยานพาหนะ จำนวน 51 รายการ 01/09/2564 437/พ.4/3/2564 แขวงทางหลวงนครสวรรค์ที่ 1
15 ขายทอดตลาดรถยนต์วิทยุตรวจการณ์ จำนวน 3 คัน 22/06/2564 437/พ.4/2/2564 แขวงทางหลวงนครสวรรค์ที่ 1
แสดง 1 ถึง 15 จาก 118 รายการ