f
title
แขวงทางหลวงนครสวรรค์ที่ 1
Nakhonsawan 1 Highway District
วิสัยทัศน์ : พัฒนางานบำรุงทางให้สะดวกและปลอดภัย ตอบสนองผู้ใช้บริการ
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
1 ขายทอดตลาดครุภัณฑ์ชำรุด จำนวน 62 รายการ 25/01/2566 437/พ.3/1/2566 แขวงทางหลวงนครสวรรค์ที่ 1
2 งานจ้างเหมาทำการ รหัสงาน 27100 งานแก้ไขปัญหาการสัญจรเร่งด่วน ทางหลวงหมายเลข 3319 ตอนควบคุม 0101 ตอน โกรกพระ - เนินกว้าว ระหว่าง กม. 0 + 000 - กม. 0 + 600 ปริมาณงาน 1 แห่ง (0.600 กิโลเมตร) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 04/01/2566 437/พ.1/e25/2566 แขวงทางหลวงนครสวรรค์ที่ 1
3 งานจ้างเหมาทำการ รหัสงาน 28003 กิจกรรมบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค ทางหลวงหมายเลข 122 ตอนควบคุม 0102 ตอน ทางเลี่ยงเมืองนครสวรรค์ด้านตะวันตก ระหว่าง กม. 7 + 000 - กม. 11 + 000 (LT) เป็นตอน ๆ ปริมาณงาน 1 แห่ง (0.800 กิโลเมตร) 28/11/2565 นว.1/37/2566 แขวงทางหลวงนครสวรรค์ที่ 1
4 งานจ้างเหมาทำการ รหัสงาน 28003 กิจกรรมบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค ทางหลวงหมายเลข 1 ตอนควบคุม 0803 ตอน วังไผ่ - โนนปอแดง ระหว่าง กม. 348 + 000 - กม. 350 + 500 (LT , RT) เป็นตอน ๆ ปริมาณงาน 1 แห่ง (1.000 กิโลเมตร) 28/11/2565 437/พ.1/e23/2566 แขวงทางหลวงนครสวรรค์ที่ 1
5 งานจ้างเหมาทำการ โครงการพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยวกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 2 ทางหลวงหมายเลข 1073 ตอนควบคุม 0100 ตอน หนองสังข์ - คลองชะแวด ระหว่าง กม. 0 + 000 - กม. 4 + 000 ปริมาณงาน 1 แห่ง (16,000 ตร.ม.) 22/11/2565 437/พ.1/e2/2566 (จว.) แขวงทางหลวงนครสวรรค์ที่ 1
6 งานจ้างเหมาทำ การ โครงการพัฒนาและส่งเสริมการ ท่องเที่ยวกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง ๒ ทางหลวง หมายเลข ๑๐๗๒ ตอนควบคุม ๐๑๐๒ ตอน ลาดยาว - เขาชนกัน ระหว่าง กม. ๓๘ + ๐๖๕ - กม. ๔๒ + ๒๕๖ ปริมาณงาน ๑ แห่ง (๕๐,๗๐๐ ตร.ม.) 22/11/2565 437/พ.1/e1/2566 (จว.) แขวงทางหลวงนครสวรรค์ที่ 1
7 งานจ้างเหมาทำการ รหัสงาน 33300 กิจกรรมยกระดับมาตรฐานการป้องกันอันตรายข้างทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 225 ตอนควบคุม 0100 ตอน แยกบึงบอระเพ็ด - เกรียงไกรกลาง ระหว่าง กม. 1 + 000 - กม. 10 + 000 ปริมาณงาน ๑ แห่ง (๑,๐๖๘ ม.) 14/11/2565 นว.1/22/2566 แขวงทางหลวงนครสวรรค์ที่ 1
8 งานจ้างเหมาทำการ รหัสงาน 31410 งานติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข 3220 ตอนควบคุม 0200 ตอน เขาพะแวง - โกรกพระ ระหว่าง กม.13 + 707 - กม.16 + 790 ปริมาณงาน 1 แห่ง (55 ต้น) 08/11/2565 นว.1/15/2566 แขวงทางหลวงนครสวรรค์ที่ 1
9 งานจ้างเหมาทำการ รหัสงาน 33300 กิจกรรมยกระดับมาตรฐานการป้องกันอันตรายข้างทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 225 ตอนควบคุม 0100 ตอน แยกบึงบอระเพ็ด - เกรียงไกรกลาง ระหว่าง กม.1 + 000 - กม.10 + 000 ปริมาณงาน 1 แห่ง (1,068 ม.) 07/11/2565 437/พ.1/e15/2566 แขวงทางหลวงนครสวรรค์ที่ 1
10 งานจ้างเหมาทำการ รหัสงาน 31410 งานติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข 3319 ตอนควบคุม 0101 ตอน โกรกพระ - เนินกว้าว ระหว่าง กม.3 + 305 - กม. 4 + 150 ปริมาณงาน 1 แห่ง (20 ต้น) 07/11/2565 นว.1/18/2566 แขวงทางหลวงนครสวรรค์ที่ 1
11 งานจ้างเหมาทำการ รหัสงาน 31410 งานติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข 3522 ตอนควบคุม 0100 ตอน เนินฝอยทอง - ทุ่งผักเบี้ย ระหว่าง กม.3 + 000 - กม.4 + 100 ปริมาณงาน 1 แห่ง (27 ต้น) 07/11/2565 นว.1/8/2566 แขวงทางหลวงนครสวรรค์ที่ 1
12 งานจ้างเหมาทำการ รหัสงาน 33300 กิจกรรมยกระดับมาตรฐานการป้องกันอันตรายข้างทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 1 ตอนควบคุม 0803 ตอน วังไผ่ - โนนปอแดง ตอน 1 ระหว่าง กม. 358 + 100 - กม. 359 + 100 ปริมาณงาน 1 แห่ง (1,044 ม.) 04/11/2565 นว.1/7/2566 แขวงทางหลวงนครสวรรค์ที่ 1
13 งานจ้างเหมาทำการ รหัสงาน 31410 งานติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข 225 ตอนควบคุม 0100 ตอน แยกบึงบอระเพ็ด - เกรียงไกรกลาง ตอน 1 ระหว่าง กม.1 + 770 - กม.3 + 427 ปริมาณงาน 1 แห่ง (40 ต้น) 04/11/2565 นว.1/6/2566 แขวงทางหลวงนครสวรรค์ที่ 1
14 งานจ้างเหมาทำการ รหัสงาน 31410 งานติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข 3319 ตอนควบคุม 0102 ตอน เนินกว้าว - บันไดสามขั้น ตอน 2 ระหว่าง กม. 13 + 000 - กม. 14 + 390 ปริมาณงาน 1 แห่ง (34 ต้น) 04/11/2565 นว.1/17/2566 แขวงทางหลวงนครสวรรค์ที่ 1
15 งานจ้างเหมาทำการ รหัสงาน 31410 งานติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข 122 ตอนควบคุม 0102 ตอน ทางเลี่ยงเมืองนครสวรรค์ด้านตะวันตก ตอน 1 ระหว่าง กม.11 + 000 - กม.12 + 000 ปริมาณงาน 1 แห่ง (49 ต้น) 03/11/2565 นว.1/5/2566 แขวงทางหลวงนครสวรรค์ที่ 1
แสดง 1 ถึง 15 จาก 144 รายการ