f
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ลงประกาศ วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
1 ขายทอดตลาด เครื่องจักรกล/ยานพาหนะ รถยนต์วิทยุตรวจการณ์ (ครั้งที่ 2) จำนวน 2 คัน 21/11/2562 21/11/2562 437/พ.4/1/2563 แขวงทางหลวงนครสวรรค์ที่ 1
2 ขายทอดตลาดเครื่องจักรกล/ยานพาหนะ รถยนต์วิทยุตรวจการณ์ จำนวน 2 คัน 03/09/2562 03/09/2562 437/พ.4/13/2562 แขวงทางหลวงนครสวรรค์ที่ 1
3 ขายทอดตลาดรถยนต์วิทยุตรวจการณ์ จำนวน 1คัน 26/08/2562 26/08/2562 437/พ.4/12/2562 แขวงทางหลวงนครสวรรค์ที่ 1
4 ขายทอดตลาดเครื่องจักรกล/ยานพาหนะ (งานเงินทุนหมุนเวียน) จำนวน 1 รายการ 26/08/2562 26/08/2562 437/พ.4/11/2562 แขวงทางหลวงนครสวรรค์ที่ 1
5 ขายทอดตลาดเครื่องจักรกล/ยานพาหนะ (งานเงินทุนหมุนเวียน) จำนวน 18 รายการ 24/07/2562 24/07/2562 437/พ.4/10/2562 แขวงทางหลวงนครสวรรค์ที่ 1
6 ขายทอดตลาดเครื่องจักรกล/ยานพาหนะ (งานเงินทุนหมุนเวียน) (ครั้งที่ 4) จำนวน 1 รายการ 24/07/2562 24/07/2562 437/พ.4/9/2562 แขวงทางหลวงนครสวรรค์ที่ 1
7 งานจ้างเหมาทำการ งานปรับระดับผิวทาง ทางหลวงหมายเลข 1 ตอนควบคุม 0801 ตอน หางน้ำหนองแขม - บ้านหว้า ระหว่าง กม. 321 + 000 - กม. 323 + 600 (ขาขึ้น) เป็นตอน ๆ ปริมาณงาน 2.578 กม. 31/07/2562 30/07/2562 นว.1/49/2562 แขวงทางหลวงนครสวรรค์ที่ 1
8 งานจ้างเหมาทำการ งานปรับระดับผิวทาง ทางหลวงหมายเลข 1 ตอนควบคุม 0802 ตอน บ้านหว้า - แยกเวียงดอย ระหว่าง กม. 331 + 000 - กม. 333 + 000 (ขาขึ้น) เป็นตอน ๆ ปริมาณงาน 1.645 กม. 31/07/2562 30/07/2562 นว.1/50/2562 แขวงทางหลวงนครสวรรค์ที่ 1
9 ขายทอดตลาดเครื่องกล/ยานพาหนะ (งานเงินทุนหมุนเวียน) (ครั้งที่ 3 ) จำนวน 1 รายการ 29/05/2562 29/05/2562 437/พ.4/8/2562 แขวงทางหลวงนครสวรรค์ที่ 1
10 ขายทอดตลาดครุภัณฑ์ชำรุด จำนวน 61 รายการ 22/05/2562 22/05/2562 437/พ.3/7/2562 แขวงทางหลวงนครสวรรค์ที่ 1
11 ขายทอดตลาด เครื่องจักรกล/ยานพาหนะ (งานเงินทุนหมุนเวียน) (ครั้งที่ 3) จำนวน 17 รายการ 21/05/2562 21/05/2562 437/พ.4/6/2562 แขวงทางหลวงนครสวรรค์ที่ 1
12 งานจ้างเหมาทำการ งานติดตั้งราวกันอันตรายและไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข 1072 ตอนควบคุม 0101 ตอน หนองเบน - ลาดยาว ระหว่าง กม. 15 + 000 - กม. 21 + 000 เป็นตอน ๆ ปริมาณงาน 1 แห่ง 20/03/2562 20/03/2562 นว.1/2/2562 (จว.) แขวงทางหลวงนครสวรรค์ที่ 1
13 การจ้างค่าปรับปรุงงานอำนวยความปลอดภัยแขวงทางหลวงนครสวรรค์ที่ 1 เพื่องานจ้างเหมาผลิตพร้อมติดตั้งอุปกรณ์เสาหลักนำทางยางพารา จำนวน 1208 ต้น 17/01/2562 17/01/2562 นว.1/35/2562 แขวงทางหลวงนครสวรรค์ที่ 1
14 โครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค ทาหลวงหมายเลข 1 ตอนควบคุม 0804 ตอน วังไผ่ - โนนปอแดง ตอน 1 ระหว่าง กม.373 + 000 - กม.375 + 000 (ขาล่อง) เป็นตอนๆ ปริมาณงาน 0.897 กม. 19/12/2561 19/12/2561 นว.1/33/2562 แขวงทางหลวงนครสวรรค์ที่ 1
15 งานจ้างเหมาทำการ งานบูรณะทางผิวแอสฟัลท์ ทางหลวงหมายเลข 3504 ตอนควบคุม 0200 ตอน ห้วยน้ำดัง - เขาชนกัน ระหว่าง กม.36 + 000 - กม.39 + 400 เป็นตอนๆ ปริมาณงาน 18,100 ตร.ม. 14/12/2561 14/12/2561 นว.1/32/2562 แขวงทางหลวงนครสวรรค์ที่ 1
แสดง 1 ถึง 15 จาก 19 รายการ