f
title
แขวงทางหลวงนครสวรรค์ที่ 1
Nakhonsawan 1 Highway District
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
1 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 7 รายการ 26/09/2565 437/40/65/4 แขวงทางหลวงนครสวรรค์ที่ 1
2 ซื้อวัสดุสำนักงาน 26/09/2565 437/40/65/4 แขวงทางหลวงนครสวรรค์ที่ 1
3 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิง 26/09/2565 437/35/65/3 แขวงทางหลวงนครสวรรค์ที่ 1
4 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิง จำนวน 1 รายการ 26/09/2565 437/35/65/3 แขวงทางหลวงนครสวรรค์ที่ 1
5 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิง จำนวน 1 รายการ 26/09/2565 437/35/65/3 แขวงทางหลวงนครสวรรค์ที่ 1
6 ซื้อวัสดุก่อสร้าง 22/09/2565 437/60/65/503 แขวงทางหลวงนครสวรรค์ที่ 1
7 ซื้อวัสดุสำนักงาน 20/09/2565 437/40/65/502 แขวงทางหลวงนครสวรรค์ที่ 1
8 ซื้อวัสดุเชื้อเพลง จำนวน 1 รายการ 20/09/2565 437/35/65/500 แขวงทางหลวงนครสวรรค์ที่ 1
9 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิง จำนวน 1 รายการ 07/09/2565 437/35/65/2 แขวงทางหลวงนครสวรรค์ที่ 1
10 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 1 รายการ 19/09/2565 437/40/65/499 แขวงทางหลวงนครสวรรค์ที่ 1
11 ซื้อวัสดุจราจร จำนวน 4 รายการ 15/09/2565 437/60/65/497 แขวงทางหลวงนครสวรรค์ที่ 1
12 ซื้อวัสดุจราจร จำนวน 6 รายการ 15/09/2565 437/60/65/496 แขวงทางหลวงนครสวรรค์ที่ 1
13 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิง 13/09/2565 437/35/65/493 แขวงทางหลวงนครสวรรค์ที่ 1
14 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 4 รายการ 12/09/2565 437/40/65/492 แขวงทางหลวงนครสวรรค์ที่ 1
15 ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำรวน 16 รายการ 12/09/2565 437/45/65/491 แขวงทางหลวงนครสวรรค์ที่ 1
แสดง 1 ถึง 15 จาก 748 รายการ