f
title
แขวงทางหลวงนครสวรรค์ที่ 1
Nakhonsawan 1 Highway District
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
1 วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 21/10/2564 437/45/65/7 แขวงทางหลวงนครสวรรค์ที่ 1
2 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ 11/10/2564 437/60/65/3 แขวงทางหลวงนครสวรรค์ที่ 1
3 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ 11/10/2564 437/60/64/1 แขวงทางหลวงนครสวรรค์ที่ 1
4 ขายทอดตลาด รถบรรทุกขนาดไม่เกิน 1 ตัน ยี่ห้อ ISUZU รุ่น TFR86HSM2AG (D-MAX SPARK) หมายเลขกรม 44-8751-08-9 จำนวน 1 รายการ 28/10/2564 437/พ.4/1/2565 แขวงทางหลวงนครสวรรค์ที่ 1
5 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 27/09/2564 437/35/64/4 แขวงทางหลวงนครสวรรค์ที่ 1
6 ซื้อวัสดุการเกษตร 23/09/2564 437/70/64/529 แขวงทางหลวงนครสวรรค์ที่ 1
7 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 19 รายการ 22/09/2564 437/40/64/521 แขวงทางหลวงนครสวรรค์ที่ 1
8 จ้างซ่อมเครื่องถ่ายเอกสาร 22/09/2564 437/-/64/518 แขวงทางหลวงนครสวรรค์ที่ 1
9 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 6 รายการ 22/09/2564 437/40/64/524 แขวงทางหลวงนครสวรรค์ที่ 1
10 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 8 รายการ 22/09/2564 437/40/64/523 แขวงทางหลวงนครสวรรค์ที่ 1
11 วัสดุคอมพิวเตอร์ 22/09/2564 437/40/64/525 แขวงทางหลวงนครสวรรค์ที่ 1
12 วัสดุคอมพิวเตอร์ 22/09/2564 437/40/64/525 แขวงทางหลวงนครสวรรค์ที่ 1
13 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 19 รายการ 22/09/2564 437/40/64/521 แขวงทางหลวงนครสวรรค์ที่ 1
14 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิง 22/09/2564 437/35/64/8 แขวงทางหลวงนครสวรรค์ที่ 1
15 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิง 23/09/2564 437/35/64/3 แขวงทางหลวงนครสวรรค์ที่ 1
แสดง 1 ถึง 15 จาก 249 รายการ