f
title
แขวงทางหลวงนครสวรรค์ที่ 1
Nakhonsawan 1 Highway District
วิสัยทัศน์ : พัฒนางานบำรุงทางให้สะดวกและปลอดภัย ตอบสนองผู้ใช้บริการ
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
1 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิง จำนวน 1 รายการ 01/02/2566 437/35/66/196 แขวงทางหลวงนครสวรรค์ที่ 1
2 ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 2 รายการ 27/01/2566 437/70/66/194 แขวงทางหลวงนครสวรรค์ที่ 1
3 ซื้อวัสดุเบ็ดเตล็ด จำนวน 1 รายการ 27/01/2566 437/40/66/195 แขวงทางหลวงนครสวรรค์ที่ 1
4 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 8 รายการ 27/01/2566 437/60/66/193 แขวงทางหลวงนครสวรรค์ที่ 1
5 ซื้อวัสดุก่อสร้าง 27/01/2566 437/60/66/191 แขวงทางหลวงนครสวรรค์ที่ 1
6 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 4 รายการ 27/01/2566 437/60/66/190 แขวงทางหลวงนครสวรรค์ที่ 1
7 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิง จำนวน 1 รายการ 26/01/2566 437/35/66/188 แขวงทางหลวงนครสวรรค์ที่ 1
8 ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 8 รายการ 27/01/2566 437/45/66/189 แขวงทางหลวงนครสวรรค์ที่ 1
9 วัสดุซื้อเงินนอกงบฯ เงินรับฝากอื่นโครงการวงเวียนช่วยชีวิต จำนวน 2 รายการ 18/01/2566 437/60/66/184 แขวงทางหลวงนครสวรรค์ที่ 1
10 ซื้อเงินนอกงบฯ เงินรับฝากอื่นโครงการวงเวียนช่วยชีวิต จำนวน 1 รายการ 18/01/2566 437/60/66/183 แขวงทางหลวงนครสวรรค์ที่ 1
11 จ้างซ่อมเครื่องถ่ายเอกสาร 25/01/2566 437/-/66/187 แขวงทางหลวงนครสวรรค์ที่ 1
12 :nhvวัสดุเครื่องจักร/ยานพาหนะ 24/01/2566 437/30/66/47 แขวงทางหลวงนครสวรรค์ที่ 1
13 ซื้อวัสดุเครื่องจักร/ยานพาหนะ 24/01/2566 437/30/66/46 แขวงทางหลวงนครสวรรค์ที่ 1
14 วัสดุเครื่องจักร/ยานพาหนะ 23/01/2566 437/-/66/43 แขวงทางหลวงนครสวรรค์ที่ 1
15 จ้างวัสดุเครื่องจักร/ยานพาหนะ 23/01/2566 437/-/66/44 แขวงทางหลวงนครสวรรค์ที่ 1
แสดง 1 ถึง 15 จาก 954 รายการ