f
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
1 งานจ้างเหมาทำการ รหัสงาน 31410 งานติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข 1 ตอนควบคุม 0803 ตอน วังไผ่ - โนนปอแดง ตอน 1 ระหว่าง กม. 346 + 576 - กม. 347 + 300 ปริมาณงาน 1 แห่ง (43 ต้น) 20/04/2563 นว.1/31/2563 แขวงทางหลวงนครสวรรค์ที่ 1
2 งานจ้างเหมาทำการ รหัสงาน 31430 งานซ่อมไฟฟ้าแสงสว่าง และไฟสัญญาณจราจร (ซ่อมไฟสัญญาณจราจร) สายทางหลวงหมายเลข 3005 ตอนควบคุม 0100 ตอน นครสวรรค์-โกรกพระ ตอน2 ที่ กม.14+54 (โกรกพระ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 03/04/2563 นว.1/23/2563 แขวงทางหลวงนครสวรรค์ที่ 1
3 งานจ้างเหมาทำการ โครงการปรับปรุงความปลอดภัยบริเวณหน้าโรงเรียน ทางหลวงหมายเลข 1072 ตอนควบคุม 0102 ตอน ลาดยาว-เขาชนกัน ตอน 1 ที่ กม.34+800 ปริมาณงาน 1 แห่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30/03/2563 นว.1/2/2563 แขวงทางหลวงนครสวรรค์ที่ 1
4 งานจ้างเหมาทำการ รหัสงาน 33500 โครงการปรับปรุงความปลอดภัยบริเวณหน้าโรงเรียน ทางหลวงหมายเลข 3319 ตอนควบคุม 0102 ตอน เนินกว้าว-บันไดสามขั้น ที่ กม.12+922 ปริมาณ 1แห่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10/04/2563 นว.1/24/2563 แขวงทางหลวงนครสวรรค์ที่ 1
5 งานจ้างเหมาทำการ รหัสงาน 33200 กิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพป้ายและเครื่องหมายจราจรรองรับทางหลวงอาเซียน ทางหลวงหมายเลข 3523 ตอนควบคุม 0100 ตอน ทางเข้านครสวรรค์ กม.0+000-กม.1+201 ปริมาณงาน 1 แห่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10/04/2563 นว.1/8/2563 แขวงทางหลวงนครสวรรค์ที่ 1
6 งานจ้างเหมาทำการ รหัสงาน 33500 โครงการปรับปรุงความปลอดภัยบริเวณหน้าโรงเรียน ทางหลวงหมายเลข 1182 ตอนควบคุม 0102 ตอน หาดเสลา-บรรพตพิสัย ตอน 3 ที่ กม.24+500 ปริมาณงาน 1 แห่ง โดยวิธีเฉพาะเฉาะเจาะจง 10/04/2563 นว.1/9/2563 แขวงทางหลวงนครสวรรค์ที่ 1
7 งานจ้างเหมาทำการ รหัสงาน 25800 งานปรับปรุงภูมิทัศน์และสถาปัตยกรรมทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 1 ตอนควบคุม 0803 ตอน วังไผ่ - โนนปอแดง ที่ กม. 377 + 342 (หมวดทางหลวงบ้านแดน) ปริมาณงาน 1 แห่ง 30/04/2563 นว.1/32/2563 แขวงทางหลวงนครสวรรค์ที่ 1
8 งานจ้างเหมาทำการ รหัสงาน 25800 งานปรับปรุงภูมิทัศน์และสถาปัตยกรรมทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 1 ตอนควบคุม 0802 ตอน บ้านหว้า - แยกเวียงดอย ที่ กม. 331 + 300 (หมวดทางหลวงนครสวรรค์ที่ 1) ปริมาณงาน 1 แห่ง 30/04/2563 นว.1/39/2563 แขวงทางหลวงนครสวรรค์ที่ 1
9 งานจ้างเหมาทำการ โครงการปรับปรุงความปลอดภัยบริเวณหน้าโรงเรียน ทางหลวงหมายเลข 3504 ตอนควบคุม 0200 ตอน ห้วยน้ำดัง-เขาชนกัน ตอน 1 ที่ กม.25+700 ปริมาณงาน 1 แห่ง 30/03/2563 นว.1/6/2563 แขวงทางหลวงนครสวรรค์ที่ 1
10 งานจ้างเหมาทำการ โครงการปรับปรุงความปลอดภัยบริเวณหน้าโรงเรียน ทางหลวงหมายเลข 3504 ตอน ห้วยน้ำดัง-เขาชนกัน ตอน 2 ที่ กม.30+300 ปริมาณงาน 1 แห่ง 30/03/2563 นว.1/7/2563 แขวงทางหลวงนครสวรรค์ที่ 1
11 งานจ้างเหมาทำการ โครงการปรับปรุงความปลอดภัยบริเวณหน้าโรงเรียน ทางหลวงหมายเลข 3504 ตอนควบคุม 0200 ตอน ห้วยน้ำดัง-เขาชนกัน ตอน 1 ที่ กม.25+700 ปริมาณงาน 1 แห่ง 30/03/2563 นว.1/6/2563 แขวงทางหลวงนครสวรรค์ที่ 1
12 งานจ้างเหมาทำการ โครงการปรับปรุงความปลอดภัยบริเวณหน้าโรงเรียน ทางหลวงหมายเลข 1072 ตอนควบคุม 0102 ตอน ลาดยาว - เขาชนกัน ตอน 1 ที่ กม.34 + 800 ปริมาณงาน 1 แห่ง 30/03/2563 นว.1/2/2563 แขวงทางหลวงนครสวรรค์ที่ 1
13 งานจ้างเหมาทำการ โครงการปรับปรุงความปลอดภัยบริเวณหน้าโรงเรียน ทางหลวงหมายเลข 1073 ตอนควบคุม 0100 ตอน หนองสังข์ - คลองชะแวด ตอน 1 ที่ กม.5+120 ปริมาณงาน 1 แห่ง 30/03/2563 นว.1/3/2563 แขวงทางหลวงนครสวรรค์ที่ 1
14 งานจ้างเหมาทำการ โครงการปรับปรุงความปลอดภัยบริเวณหน้าโรงเรียน ทางหลวงหมายเลข 1073 ตอนควบคุม 0100 ตอน หนองสังข์-คลองชะแวด ตอน 2 ที่ กม.13 + 150 ปริมาณงาน 1 แห่ง 30/03/2563 นว.1/4/2563 แขวงทางหลวงนครสวรรค์ที่ 1
15 งานจ้างเหมาทำการ โครงการปรับปรุงความปลอดภัยบริเวณหน้าโรงเรียน ทางหลวงหมายเลข 3473 ตอนควบคุม 0100 ตอน หนองจิกรี - ถนนสุด ตอน 1 ที่ กม.17 + 000 ปริมาณงาน 1 แห่ง 30/03/2563 นว.1/5/2563 แขวงทางหลวงนครสวรรค์ที่ 1
แสดง 1 ถึง 15 จาก 77 รายการ