f
title
แขวงทางหลวงนครสวรรค์ที่ 1
Nakhonsawan 1 Highway District
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง รายโครงการ
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ หน่วยงาน เรื่อง วันที่ประกาศ งบประมาณ
โครงการ (บาท)
สถานะโครงการ ประกาศ
ที่เกี่ยว
ข้อง
76 แขวงทางหลวงนครสวรรค์ที่ 1 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิง 21/09/2564 49,989.52 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
77 แขวงทางหลวงนครสวรรค์ที่ 1 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิง 21/09/2564 63,672.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
78 แขวงทางหลวงนครสวรรค์ที่ 1 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิง 17/09/2564 20,394.38 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
79 แขวงทางหลวงนครสวรรค์ที่ 1 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิง 20/09/2564 24,147.48 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
80 แขวงทางหลวงนครสวรรค์ที่ 1 ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 1 รายการ 16/09/2564 92,500.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
81 แขวงทางหลวงนครสวรรค์ที่ 1 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 16/09/2564 272,340.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
82 แขวงทางหลวงนครสวรรค์ที่ 1 ซื้อวัสดุจราจร จำนวน 1 รายการ 13/09/2564 13,380.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
83 แขวงทางหลวงนครสวรรค์ที่ 1 ซื้อวัสดุเชื้อดพลิง 14/09/2564 23,488.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
84 แขวงทางหลวงนครสวรรค์ที่ 1 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิง 16/09/2564 44,790.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
85 แขวงทางหลวงนครสวรรค์ที่ 1 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิง 14/09/2564 23,488.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
86 แขวงทางหลวงนครสวรรค์ที่ 1 แผนบูรณาการพัฒนาพื้นที่ระดับภาค พัฒนาทางหลวงหมายเลข 1182 ตอน แยกนวมินทร์ - หาดเสลา ระหว่าง กม. 4 + 160 - กม. 5 + 200 และ กม. 5 + 550 - กม. 6 + 200 ปริมาณงาน 1 แห่ง 28/01/2564 68,600,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
87 แขวงทางหลวงนครสวรรค์ที่ 1 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิง จำนวน 1 รายการ เพื่อสำรองเข้าสต๊อค 09/09/2564 265,140.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
88 แขวงทางหลวงนครสวรรค์ที่ 1 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 16/09/2564 265,140.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
89 แขวงทางหลวงนครสวรรค์ที่ 1 วัสดุจราจร 13/09/2564 6,200.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
90 แขวงทางหลวงนครสวรรค์ที่ 1 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง 01/04/2564 85,929.24 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
แสดง 76 ถึง 90 จาก 356 รายการ