f
title
แขวงทางหลวงนครสวรรค์ที่ 1
Nakhonsawan 1 Highway District
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง รายโครงการ
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ หน่วยงาน เรื่อง วันที่ประกาศ งบประมาณ
โครงการ (บาท)
สถานะโครงการ ประกาศ
ที่เกี่ยว
ข้อง
16 แขวงทางหลวงนครสวรรค์ที่ 1 งานจ้างเหมาทำการ รหัสงาน 20510 ค่าก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบระดับปฏิบัติการและระดับชำนาญการ (ระดับ 3 - 6) หมวดทางหลวงนครสวรรค์ที่ 2 แขวงทางหลวงนครสวรรค์ที่ 1 จ.นครสวรรค์ 1 แห่ง ปริมาณงาน 1 หลัง 03/12/2564 1,200,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
17 แขวงทางหลวงนครสวรรค์ที่ 1 ซื้อวัสดุก่อสร้าง 22/11/2564 64,250.00 ยกเลิก เพิ่มเติม
18 แขวงทางหลวงนครสวรรค์ที่ 1 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 2 รายการ 19/11/2564 368,400.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
19 แขวงทางหลวงนครสวรรค์ที่ 1 ซื้อวัสดุไฟฟ้า 18/11/2564 65,900.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
20 แขวงทางหลวงนครสวรรค์ที่ 1 ซื้อวัสดุก่อสร้าง 17/11/2564 7,050.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
21 แขวงทางหลวงนครสวรรค์ที่ 1 ซื้อวัสดุก่อสร้าง 17/11/2564 39,740.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
22 แขวงทางหลวงนครสวรรค์ที่ 1 ซื้อวัสดุจราจร 17/11/2564 25,950.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
23 แขวงทางหลวงนครสวรรค์ที่ 1 ซื้อวัสดุสำนักงาน 17/11/2564 13,880.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
24 แขวงทางหลวงนครสวรรค์ที่ 1 ซื้อวัสดุก่อสร้าง 17/11/2564 25,950.00 ยกเลิก เพิ่มเติม
25 แขวงทางหลวงนครสวรรค์ที่ 1 วัสดุก่อสร้าง 16/11/2564 53,650.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
26 แขวงทางหลวงนครสวรรค์ที่ 1 ซื้อวัสดุก่อสร้าง 12/11/2564 55,500.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
27 แขวงทางหลวงนครสวรรค์ที่ 1 ซื้อวัสดุจราจร 12/11/2564 13,030.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
28 แขวงทางหลวงนครสวรรค์ที่ 1 ซื้อวัสดุจราจร 12/11/2564 14,790.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
29 แขวงทางหลวงนครสวรรค์ที่ 1 ซื้อวัสดุจราจร 12/11/2564 21,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
30 แขวงทางหลวงนครสวรรค์ที่ 1 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิง 12/11/2564 6,604.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
แสดง 16 ถึง 30 จาก 356 รายการ