f
title
แขวงทางหลวงนครสวรรค์ที่ 1
Nakhonsawan 1 Highway District
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
หน่วยงาน แขวงทางหลวงนครสวรรค์ที่ 1
ปีงบประมาณ 2565
เลขที่โครงการจากกรมบัญชีกลาง
เลขที่คำสั่ง
ชื่อโครงการ ขายทอดตลาด รถบรรทุกขนาดไม่เกิน 1 ตัน ยี่ห้อ ISUZU รุ่น TFR86HSM2AG (D-MAX SPARK) หมายเลขกรม 44-8751-08-9 จำนวน 1 รายการ
งบประมาณ 0.00
ประเภทการจัดซื้อจัดจ้าง วิธีขายทอดตลาด
สถานะโครงการ อยู่ในระหว่างดำเนินการ
รายการประกาศที่เกี่ยวข้อง
ลำดับ ประเภทประกาศ วันที่ประกาศ วันที่สิ้นสุด
1 ประกาศเชิญชวน/เปลี่ยนแปลง 06/10/2564 28/10/2564
2 ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา/เปลี่ยนแปลง 28/10/2564 28/10/2564
3 ยกเลิกประกาศเชิญชวน/ผู้ชนะเสนอราคา 28/10/2564 28/10/2564
4 สัญญา/ข้อตกลง 28/10/2564 28/10/2564
5 แก้ไขเปลี่ยนแปลงสัญญา/ข้อตกลง