f
นายวุฒิชัย อภิวัฒนกุลชัย ผู้จัดการมูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง ได้มอบศาลาที่พักผู้โดยสารรถประจำทาง จำนวน 4 หลัง
ลงวันที่ 10/11/2562

วันอาทิตย์ ที่ 10 พฤศจิกายน 2562 เวลา 10.00 น. นายวุฒิชัย อภิวัฒนกุลชัย ผู้จัดการมูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง

ได้มอบศาลาที่พักผู้โดยสารรถประจำทาง จำนวน 4 หลัง

ณ บริเวณแยกหน้าค่ายจิรประวัติ จำนวน 2 หลัง ,หน้าโรงเรียนสวนกุหลาบ (จิรประวัติ) จำนวน 1 หลัง

และบริเวณหน้าโรงเรียนวัดศรีประชาสรรค์ จำนวน 1 หลัง

โดยมี นายอนุสรณ์ ศรีวงษ์ญาติดี ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงนครสวรรค์ที่ 1 เป็นผู้รับมอบ

เพื่อให้เป็นที่พักของ นักเรียน นักศึกษา และประชาชนผู้ที่มีความจำเป็นต้องใช้บริการรถโดยสารประจำทาง

และนายปราการ วิบูลย์วัฒนกิจ ประธานมูลนิธิปากน้ำโพประชานุเคราะห์ ได้มอบถุงยังชีพให้กับเจ้าหน้าที่แขวงทางหลวงนครสวรรค์ที่ 1

จำนวน 40 ชุด เพื่อเป็นขวัญ และกำลังใจแก่เจ้าหน้าที่แขวงทางหลวงนครสวรรค์ที่ 1


'