f
title
แขวงทางหลวงนครสวรรค์ที่ 1
Nakhonsawan 1 Highway District
วิสัยทัศน์ : พัฒนางานบำรุงทางให้สะดวกและปลอดภัย ตอบสนองผู้ใช้บริการ
โดยโครงการวิจัยและพัฒนางานทาง จะดำเนินการปิดการจราจร บนทางหลวงหมายเลข 117 ตอนนครสวรรค์ – หนองเต่า ระหว่าง กม.14+000 – 14+700 ระหว่างวันที่ 19 ตุลาคม 2565 - 27 ตุลาคม 2565
ลงวันที่ 20/10/2565


แขวงทางหลวงนครสวรรค์ที่ 1 โดยโครงการวิจัยและพัฒนางานทาง จะดำเนินการปิดการจราจร บนทางหลวงหมายเลข 117 ตอนนครสวรรค์ – หนองเต่า ระหว่าง กม.14+000 – 14+700 ระหว่างวันที่ 19 ตุลาคม 2565 - 27 ตุลาคม 2565 เพื่อดำเนินการขุดรื้อพื้นทางและผิวทาง เพื่อปรับปรุงชั้นโครงสร้างทางให้แข็งแรง จึงมีความจำเป็นต้องทำการเบี่ยงการจราจรมาวิ่งบนช่องจราจรด้านขวาทาง ตามแผนผังการจัดการจราจร จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและขออภัยในความไม่สะดวก มา ณ ที่นี้ ขอบคุณครับ


'