f
title
แขวงทางหลวงนครสวรรค์ที่ 1
Nakhonsawan 1 Highway District
วิสัยทัศน์ : พัฒนางานบำรุงทางให้สะดวกและปลอดภัย ตอบสนองผู้ใช้บริการ
กิจกรรมให้ความรู้ด้านการจราจรแก่นักเรียน เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก
ลงวันที่ 06/08/2562

วันอังคาร ที่ 6 สิงหาคม 2562 นายอนุสรณ์ ศรีวงษ์ญาติดี ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงนครสวรรค์ ที่ 1

พร้อมเจ้าหน้าที่แขวงฯ จัดกิจกรรมให้ความรู้ด้านการจราจรแก่นักเรียน

เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ณ โรงเรียนเนินมะกอก ต.เนินมะกอก อ.พยุหะคีรี จ.นครสวรรค์


'